Altinget270417.jpg Fra Altinget.dk 28.04.2017

Grotesk evaluering af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Børne- og socialminister Mai Mercados valg af evalueringsdesign til vurdering af tilkøbsloven er yderst problematisk. Det skriver LEVs landsformand, Anni Sørensen. 

Debatindlæg af LEVs landsformand, Anni Sørensen, bragt i Altinget, den 27. april.

Lidt anekdoter fra kvalitative interviews med beboere, pårørende og personale.

Det er børne- og socialministerens bud på en evaluering af tilkøbsloven, der skal give bosteder mulighed for at sælge socialpædagogisk ledsagelse for titusindvis af kroner til deres beboere med handicap.

Det er grotesk – og det er stærkt overraskende, hvis partierne bag tilkøbsloven er tilfredse.

Der var nemlig mange løfter og besværgelser, da Folketinget den 21. marts førstebehandlede det lovforslag, som skal åbne for, at botilbud kan sælge socialpædagogisk ledsagelse til sine beboere.

Adskillige af partierne lovede, at man ville holde godt øje med, at tilkøbet ikke kommer til at medføre kommunale nedskæringer i den ledsagelse, som i dag tildeles af kommunerne i forbindelse med ferie.

Det må ikke ske, forsikrede flere af ordførerne fra Folketingets talerstol.

Flere ordførere satte deres lid til den aftalte evaluering af loven, som der er afsat en million kroner til via satspuljen.

Både Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, Torsten Gejl fra Alternativet, Trine Torp fra SF og Orla Østerbye fra De Konservative var ganske klare i deres forventninger til evalueringen. Den skal sikre, at det bliver dokumenteret, hvis kommunerne foretager serviceforringelser som følge af tilkøbsmuligheden.

For hvis der sker forringelser, så vil Folketinget gribe ind. Det var den umisforståelige melding fra ordførerne.

Anekdotisk evaluering
Men hvis det står til børne- og socialminister, Mai Mercado, så kan ordførerne skyde en hvid pind efter en evaluering, der kan anvendes til at ’holde øje med kommunerne’.

I et skriftligt svar til Enhedslistens Jakob Sølvhøj (Sp. 7 til L 151) forklarer ministeren således, at hun forestiller sig, at tilkøbsevalueringen vil tage form af ”…en kvalitativ undersøgelse, hvor der bl.a. i interviews med beboere, pårørende og personale på døgntilbuddene vil blive spurgt ind til, om der kan mærkes en ændring i serviceniveau og visitation.”

Hun tilføjer, at det ikke vil ”… være muligt at fastlægge en baseline for kommunale serviceniveauer, som der kan måles kvantitativt ud fra.”

Dermed er de mange ordføreres forhåbninger til evalueringen fejet af banen. Glem alt om at kunne holde øje med noget som helst, for det er ganske enkelt ikke muligt på baggrund af lidt kvalitative interviews med beboere, pårørende og personale.

Evalueringen vil højest bidrage med noget mere eller mindre anekdotisk og subjektiv viden om, hvordan tilkøbsmuligheden og dens effekt på de kommunale visitationer af socialpædagogisk ledsagelse ”mærkes” blandt nogle af de berørte.

Vi får med sikkerhed ingen som helst viden om eksisterende niveau af visiteret socialpædagogisk ledsagelse – og dermed heller intet om tilkøbsmodellens virkning herpå.

Risikabel lovgivning
I LEV er vi grundlæggende modstandere af tilkøbsloven, og det handler om meget andet end evalueringens design.

Men det evalueringsdesign, som ministeren lægger op til, er problematisk! Ikke mindst i lyset af de mange beroligende forsikringer som både minister og ordførere er kommet med under henvisning til netop evalueringen.

Med tilkøbsloven iværksættes et af de senere års mest risikofyldte eksperimenter med mennesker med udviklingshæmnings rettigheder.

Trods løfter om det modsatte, så er dette eksperiment blottet for enhver form for statsligt ansvar for, hvordan det kommer til at udfolde sig i praksis. Ingen tilsyn eller anden myndighedskontrol – og nu reelt heller ingen evaluering.

Sådan vil børne- og socialminister, Mai Mercado, åbenbart gerne have det. Men vil partierne bag tilkøbsloven også?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap