fortidspension.jpg 19.04.2017

Tidspunkt for tilkendelse og udbetaling af førtidspension – en guide

Reglerne om førtidspension er selvfølgelig ens, uanset hvor i landet man bor. Men praksis for, hvordan man tildeler og udbetaler pensionen, kan være vidt forskellig fra kommune til kommune. Her kan du se, hvordan reglerne rent faktisk er

Af Thomas Holberg, politisk konsulent

I LEV ser vi ofte forskellig praksis i kommunerne, når det gælder tidspunktet for udbetaling af førtidspension, ligesom vi også møder familier, der er i tvivl om reglerne på området. Det er meget forståeligt, for de kan være lidt forskellige alt efter, hvilken situation det drejer sig om.

Generelt er det således, at førtidspensionen skal udbetales senest tre måneder efter, at kommunen har oprettet en sag om pension (naturligvis under forudsætning af, at førtidspensionen bliver tilkendt). Men herudover har Ankestyrelsen slået fast, at førtidspension i sager, hvor det er åbenlyst uden formål at udvikle borgerens arbejdsevne, skal udbetales fra borgeren fylder 18 år, hvis kommunen ligger inde med oplysninger, som dokumenterer, at arbejdsevnen ikke kan udvikles. Dermed har mange unge i LEVs målgruppe ret til førtidspension fra det øjeblik, de fylder 18.

De generelle regler om førtidspension – (efter 2003)
Som udgangspunkt er der to måder, hvorpå man kan få tildelt en førtidspension. Når borgerens arbejdsevne er nedsat, skal kommunen i forbindelse med afklaring af borgeren tage stilling til, hvorvidt der skal rejses en pensionssag. En proces, som vi af erfaring i LEV ved, kan være ofte langvarig og yderst belastende for borgeren. Beslutter kommunen at rejse en sag om pension, skal denne, hvis den tilkendes, udbetales senest tre måneder efter, at sagen er rejst.

Herudover har en borger også mulighed for at bede kommunen om at tage stilling til spørgsmålet om førtidspension på det, man kalder det foreliggende grundlag i sagen. I dette tilfælde skal kommunen vurdere, om borgeren har ret til førtidspension baseret på de lægelige oplysninger, arbejdsprøvninger og så videre, som allerede ligger i sagen.

Hvis man søger om førtidspension på det foreliggende grundlag, skal kommunen indenfor et par uger tage stilling til, hvorvidt der skal oprettes en egentlig pensionssag.(Jf. afgørelse fra Ankestyrelsen P-6-07, der slår fast, at 3 uger var for lang tid til at oprette en pensionssag.) Herefter har kommunen tre måneder til at behandle sagen og træffe afgørelse. Skematisk kan det illustreres således:

  • MARTS Der ansøges om førtidspension på det foreliggende grundlag
  • MEDIO MARTS Kommunen beslutter at oprette sag om førtidspension
  • MEDIO JUNI Kommunen skal have truffet afgørelse om førtidspension
  • JULI Du har ret til førtidspension, men denne udbetales bagud og altså derfor først 31. juli


Åbenbare sager

Den 1. januar 2013 blev reglerne om førtidspension ændret, således at borgere fra 18 til 39 år som udgangspunkt ikke kan få førtidspension. Dog blev det slået fast (hvad nogle kommuner har en tendens til at overse), at unge, i sager, hvor det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, stadig er berettiget til førtidspension. Mange unge med udviklingshæmning falder i denne kategori. I mange af disse sager ligger kommunen inde med oplysninger (for eksempel sygehusundersøgelser, speciallægeerklæringer eller udtalelser fra specialskole), som dokumenterer, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles. I disse situationer har borgeren ret til førtidspension fra det øjeblik, vedkommende fylder 18 år, fordi kommunen på baggrund af de oplysninger, man ligger inde med, burde have rejst en sag om førtidspension. Det fremgår af principafgørelse 68-14 fra Ankestyrelsen.

Det er med andre ord vigtigt for mange familier at være opmærksom på, at den unge i mange tilfælde har ret til førtidspension fra det øjeblik, vedkommende fylder 18.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 2 2017

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap