shutterstock_296280893.jpg Foto: Shutterstock 09.02.2017

Minister vil forbyde diskrimination på grund af handicap

Børne- og socialminister Mai Mercado vil nu sikre, at mennesker med handicap får diskriminationsbeskyttelse. En glædelig udmelding, mener LEVs landsformand.

Med diskriminationsbeskyttelsen gør børne- og socialministeren op med et årelangt efterslæb, som Danmark har haft på dette område. Som det eneste land i Skandinavien har Danmark ind til i dag ikke haft et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Det betyder, at der i alle samfundets forhold – med undtagelse af arbejdsmarkedet - som udgangspunkt intet har været til hinder for at forskelsbehandle personer uden nogen saglig begrundelse.

Netop et manglende forbud mod diskrimination var et af hovedanklagepunkterne, da Danmark i 2014 var til eksamen i overholdelse af FN’s Handicapkonvention hos FN’s handicapkomité i Geneve.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, er glad for ministerens udmelding:
- Det er meget positivt, at regeringen tager fat i klagepunkterne fra komiteen. For mennesker med udviklingshæmning har vi jo set mange eksempler på ulighed og diskrimination – blandt andet vedrørende adgang til sundhedsbehandling og muligheden for at vælge egen bolig. Og helt basalt er det jo rigtigt, at der kommer en diskriminationsbeskyttelse, som vi også set har det i forhold til blandt andet religion, køn og etnisk tilhørsforhold.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan det folder sig ud i praksis. Og så ser jeg også frem til, at regeringen tager fat på nogle af de andre anmærkninger, som Danmark fik af FN handicapkomitéen, hvor de jo blandt andet sagde, at Danmark bør tage initiativer, der modvirker etableringen af store bo-institutioner til mennesker med handicap.

Det nye forbud mod diskrimination betyder blandt andet, at personer med handicap får mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis de har været udsat for diskrimination. Den mulighed har de ikke i dag.

Det egentlige lovarbejde går nu i gang. Det indebærer, at de berørte parter skal høres, før ministeren fremsætter et lovforslag i Folketinget.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap