Ledsagelse3.jpg 04.02.2017

Vil du bidrage til LEVs høringssvar?

Er du også bekymret ved udsigten til, at der indføres brugerbetaling i ti-tusind-kroners-klassen på socialpædagogisk bistand til mennesker med udviklingshæmning? LEV sender selvfølgelig et høringssvar på lovforslaget, men måske skulle politikerne også høre fra dig?

Der er høringsfrist på lovforslaget om mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (brugerbetaling) den 13. februar 2017. Hvis du vil hjælpe politikerne på Christiansborg med at tænke sig grundigt om en ekstra gang, så kan du sende et høringssvar til LEV, hvor du forklarer, hvorfor du er bekymret ved udsigten til brugerbetaling på socialpædagogisk ledsagelse, samt hvad konsekvenserne bliver for dig, din pårørende eller de mennesker, du hjælper i hverdagen. Hvis du giver din tilladelse til det, så kan vi vedlægge dit høringssvar ved LEVs, så vi får suppleret LEVs ’overordnede’ høringssvar med nogle konkrete cases.

LEV som sympatisk kværulant
LEV er, som mange vil vide, stærkt skeptiske over for regeringens forslag om brugerbetaling (tilkøb) af socialpædagogisk ledsagelse. Vi har gennem en årrække forsøgt at overbevise politikere på Christiansborg om, at brugerbetalingen (lovliggjort eller ej) undergraver den ret, som blandt andre mennesker med udviklingshæmning har til at få den nødvendige ledsagelse efter Serviceloven – i hvert fald så længe der ikke er defineret et rimeligt minimum i lovgivningen.

LEV har fået optaget en stribe debatindlæg om emnet, medvirket i talrige nyhedsindslag, avisartikler, rettet henvendelser til Folketing og ministre, deltaget i arbejdsgrupper i Socialministeriet og meget andet. LEVs daværende landsformand, Sytter Kristensen, blev sågar tildelt prisen som årets sympatiske kværulant, for sin insisterende deltagelse i debatten.

”Vi har fået så mange henvendelser”
Alligevel lykkedes det i sommeren 2016, daværende socialminister, Karen Ellemann, at lancere sit forslag om brugerbetaling på ledsagelse, som en slags omsorgshandling for mennesker med udviklingshæmning.

Regeringens forslag om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse støttes indtil videre både af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Radikale. Et af de argumenter, politikere på Christiansborg har brugt for at forklare deres støtte er, at ’de har modtaget så mange henvendelser fra borgere’, der ønsker selv at betale eksempelvis 20.000 kroner for den socialpædagogiske ledsagelse på en ferie.

Derfor er der brug for, at så mange som muligt forklarer politikerne situationen for den gruppe udviklingshæmmede, der ikke har store formuer. Eksempelvis de, især unge, som har en lav førtidspension kombineret med høje huslejer.
Så hvis du er en af dem, der frygter, at du, eller din pårørende eller personer, du støtter i hverdagen, vil blive ramt af den nye lov, og du gerne vil give din mening til kende, så send dit bidrag til LEV (lev@lev.dk), senest torsdag den 9. februar. Så vedlægger vi det LEVs høringssvar.

Hvad skal det indeholde?
Der er ingen faste rammer for, hvordan et høringssvar skal se ud. Men du kan eksempelvis tage udgangspunkt i en besvarelse af nedenstående spørgsmål. Beskriv således:

  • Hvem du er?
  • Hvorfor og hvordan du har interesse i sagen om tilkøb?
  • Hvordan du opfatter lovforslaget?
  • Hvilke konkrete konsekvenser du frygter, at brugerbetalingen kan få for dig selv eller din pårørende?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap