Jammerbugt - forældre3.jpg 12.01.2017

Folketinget ind i sag om elendig sagsbehandling

Dorthe, Anna Maria og Lasse var i dag taget fra Jammerbugt til København for at fortælle Folketingets Socialudvalg om, hvordan det er at være forælder til et barn med handicap i Jammerbugt Kommune.

Vrede og dyb frustration over kommunens sagsbehandling på børnehandicap-området har drevet ikke bare de tre forældre, men også en række andre, som de har været i kontakt med, helt ud på kanten af afgrunden.

Ankerne er mange - men det drejer sig blandt andet om bevillinger, der pludselig fjernes, klager der ignoreres, uendelige sagsbehandlingstider, nye klager. Og så forfra igen. Én lang tidsudtrækning, hvor kommunen sparer penge, mens sagerne kører og ydelserne er på standby. Imens står forældrene i en venteposition uden ydelser og uden en anelse om, hvornår sagerne bliver afgjort.

Lasse Thomsen er tilflytter til Jammerbugt Kommune, og han har aldrig tidligere oplevet en kommune opføre sig, som man gør i Jammerbugt.
- Det er det vilde vesten, fortæller han.

Folketinget ind i sagen
I november skrev en gruppe af forældrene, herunder Dorthe Olsen, Anna Maria Jensen og Lasse Thomsen, til Socialudvalget og bad om hjælp. I dag havde forældrene så foretræde for udvalget - 15 minutter hvor de kunne fortælle, hvordan de samlet oplever Jammerbugt Kommunes forvaltning af området.

Efter mødet var det tre lettede udsendinge, der kunne gøre status:
- Jeg synes, at alle hele vejen rundt om bordet lyttede opmærksomt til, hvad vi sagde. Vi fik leveret det, vi kunne nå, nemlig at vi er frustrerede, pressede, føler os overhørte og oversete, sagde Anna Maria Jensen.

Gruppens talskvinde, Dorthe Olsen, sagde:
- Generelt var der opbakning. Vi blev mødt med respekt og forståelse. Og det var behageligt, at nogen ville høre på, hvad vi sagde.

Og måske er der håb om, at der kommer noget positivt ud af mødet. Orla Hav (S), nordjysk medlem af Socialudvalget, var i hvert fald indstillet på, at der skal ske noget hurtigt. Han vil således stille socialminister Mai Mercado (K) en række spørgsmål om Jammerbugt Kommunes sagsbehandling. Hun kan på forskellig vis sætte pres på kommunen. Orla Hav sagde det således:
- Ministeren har en række krasse virkemidler, hun kan bruge - og i sidste ende true med dagbøder. Det plejer at hjælpe.

Mai Mercado deltog ikke selv i mødet, men hun har bedt om en redegørelse fra Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade.

LEV bistod forældrene
Landsforeningen LEV har bistået forældrene i forbindelse med forberedelsen af mødet med Folketingets Socialudvalg. Forældrene afleverede desuden et brev fra LEV til udvalgets medlemmer. I brevet gennemgås hovedlinjerne i de problematiske forhold, som kendetegner Jammerbugt Kommunens sagsbehandling i forhold til familierne. Læs brevet herunder.  

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap