Lev logo kun blomst.JPG 20.01.2017

LEV har fødselsdag

Landsforeningen LEV fylder 65 år i dag. Efter årtier med store fremskridt, er der i disse år mere brug for et stærkt LEV, end længe.

I dag er det 65 år siden en gruppe forældre stiftede Landsforeningen LEV. Det var en historisk periode, hvor der skulle kæmpes store kampe om rettigheder og værdighed for børn, unge og voksne med udviklingshæmning i Danmark. Dengang stod kampen ikke mindst om forholdene i de store centralinstitutioner med sovesale, passificering og en nogle gange overgrebslignende behandling.

Her mere end seks årtier efter er der sket mange fremskridt – både i anerkendelsen af denne gruppe borgeres ligeværdighed og ret til en ordentlig tilværelse – og helt fundamentale levevilkår. Ret til en mindre institutionaliseret tilværelse, meningsfuld hverdag med aktiviteter og beskæftigelse, muligheder i fritidslivet osv.

De fremskridt skal vi minde hinanden om. Men LEV har fortsat meget at kæmpe for de næste 65 år.

Især siden kommunalreformen i 2007 er vilkårene for mennesker med udviklingshæmning kommet voldsomt under pres. De mange år med fremskridt i perioden fra især 1970 og fire årtier frem, er de seneste fem, seks år drejet i en problematisk retning.

Fokus er gradvist drejet fra en anerkendelse af mennesker med udviklingshæmnings krav på en god og inkluderet tilværelse, til udpegning af mennesker med udviklingshæmning, som ’alt for dyre’. Både lokalt er rettigheder kommet under pres – og derfor er der mere end længe brug for en stemme, der kan tale mennesker med udviklingshæmning og deres pårørendes sag. Både lokalt og nationalt

Vi håber på opbakning og støtte i de næste 65 år.

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden