holde hånd hans juhl.jpg Foto: Hans Juhl 16.01.2017

Lovforslag om ledsagelse kan føre til lovløse tilstande

Et nyt lovforslag om brugerbetaling på socialpædagogisk bistand er netop sendt i høring. Forslaget åbner for, at botilbud for især udviklingshæmmede kan sælge socialpædagogisk bistand i forbindelse med ferie til beboerne. Trods denne gruppe borgeres åbenlyst sårbare situation, så indeholder forslaget ingen kontrol med de titusindvis af kroner, som beboerne nu skal betale til bostederne i forbindelse med ferie.

Børne- og Socialministeriet har sendt to lovforslag i offentlig høring. Det ene drejer sig om de ændringer af serviceloven, som blev aftalt i et politisk forlig i efteråret, og som vi har beskrevet flere gange her på siden. Det andet forslag handler om at tillade tilkøb af socialpædagogisk bistand i forbindelse med ferie og lignende. I de kommende uger vil LEV gennemgå begge forslag grundigt med henblik på et høringssvar.

Men allerede efter første gennemlæsning af forslaget om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie, er det tydeligt, at regeringen og forligspartierne bag er på en ekstremt farlig kurs.

Lovforslaget om ledsagelses-tilkøb er fyldt med besværgelser og forsikringer. Det er eksempelvis forsikringer om, at den såkaldte ’kerneydelse’ ikke må blive forringet som følge af tilkøbsmuligheden. Og forsikringer om at bostedet ikke må forringe hjælpen til de beboere, som må blive hjemme fra en ferie.

Faktisk er det, som om lovforslaget indeholder en indirekte, men meget klar anerkendelse af de mange risici, som tilkøbsmuligheden indebærer. Alligevel er der intet i lovforslaget, som vil sikre en eller anden form for regulering og kontrol af den tilkøbsmulighed, der nu foreslås indført.

Det understreges mange gange, at kommunen ikke skal (må) træffe nogen myndighedsafgørelse om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Socialtilsynene skal heller ikke forholde sig til tilkøbet i forbindelse med deres tilsynsvirksomhed. Dermed er der heller ingen klagemuligheder for borgerne i relation til den tilkøbte socialpædagogiske ledsagelse.

Køb og salg af socialpædagogisk ledsagelse mellem et botilbud og en gruppe borgere med betydelige og indgribende kognitive handicap skal således reelt foregå uden nogen form for indsigt og kontrol udefra. Lovforslagets bemærkninger anbefaler dog, at botilbuddet sørger for ”… en grundig og tillidsbaseret dialog med beboerens eventuelle pårørende/værge om tilkøb til ferie”.

LEVs formand savner en kontrolfunktion
LEVs landsformand, Anni Sørensen, er forbløffet over, at et flertal i Folketinget tilsyneladende tør binde an med tilkøb af socialpædagogisk bistand under de betingelser:

-Der kommer noget wild west over denne her tilkøbsmulighed – blot uden nogen sherif og med nogle meget sårbare og skrøbelige borgere i hovedrollen. Jeg fatter ganske enkelt ikke, at partierne ikke forstår, at deres besværgelser og forsikringer er en gratis omgang, når der ikke er nogen form for kontrol.

- Hertil kommer selvfølgelig de bekymringer, som vi fra LEVs side hele tiden har formuleret i forhold til brugerbetaling eller tilkøb af ledsagelse: Situationen for den stigende gruppe unge udviklingshæmmede, som slet ikke kan finde pengene til at betale 20.-40.000 kroner for en uge i sommerhus i Danmark. Eller det absurd urimelige i at dem med størst handicap betaler den største regning. De bekymringer er uændrede. Og jeg kan ikke finde noget som i lovforslaget, der vil forhindre, at det kommer til at ske – i virkelighedens verden uden for Christiansborg, siger Anni Sørensen.

De to lovforslag har høringsfrist den 13. februar, og alle har mulighed for at indsende høringssvar til Børne- og Socialministeriet. På lev.dk vil du løbende kunne læse mere om indholdet af lovforslagene. Du vil desuden kunne læse LEVs høringssvar, når de er indsendt til ministeriet.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap