Dankort_Kontakloes_1.jpg Foto: Dankort/nets 12.06.2017

Eksklusionen af de ikke-digitale får et ekstra nøk

Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan håndtere et betalingskort, og derfor er afhængig af at bruge kontanter, kan du fra den 1. januar risikere at gå forgæves i butikkerne.

2. juni vedtog Folketinget ”Lov om betalinger”. Loven indeholder blandt meget andet den såkaldte kontantregel. Det er den regel, der siden Dankortets indførelse har sikret, at folk, der ikke kan eller ønsker at betale med kort, stadig kan handle som alle andre.

Først nu knap 35 år efter har reglen reelt fået betydning, men det er det åbenbart ikke meningen, at den skal have. Et flertal i Folketinget har nemlig vedtaget at ’lempe’ på reglen, så butikkerne nu får mulighed for at afvise kontanter fra klokken 22:00 om aftenen til klokken 6:00 om morgenen. Det gør man for at minimere røverifaren – i nogle særlig røveriplagede områder kan tidsrummet endda udvides, så det starter allerede kl. 20:00.

Vi mangler løsninger til de ikke-digitale
Selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan for at minimere røverifaren, men antallet af røverier er faldende, og der findes løsninger til sikker kontanthåndtering – desværre findes der ikke elektroniske betalingsløsninger til dem, der ikke kan håndtere et betalingskort med pinkode.

En anke mod at benytte systemerne til sikker kontanthåndtering kan selvfølgelig være prisen, men der findes andre måder at imødegå røverier på, der ikke samtidigt ekskluderer borgere, der kun kan betale kontant, sådan som en lempelse af kontantreglen vil gøre. Man kunne for eksempel lave en ordning, hvor borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan betale elektronisk, bliver fritaget – ligesom man allerede gør med digital post og med digital selvbetjening. Det kan være et kort man udsteder, så medarbejderne i de enkelte butikker kan se, at man har ret til at betale med kontanter. Så behøver butikkerne ikke at ligge inde med alt for mange byttepenge, og de vil heller ikke skulle modtage ret mange kontanter i løbet af natten - måske slet ingen - og man ville kunne lade dem skilte med det. I den helt forkromede løsning behøver butikkerne måske ikke engang have byttepenge. De kan bare sætte dem ind på kundens kort og dermed direkte ind på deres bankkonto – ligesom man kan på andre betalingskort. Dette vil så kun være et ”tage-imod-byttepenge-kort”.

Lang vej hjem fra koncerten
Der er i loven lagt op til, at erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af betalingsmodtagere er forpligtet til altid at modtage betaling med kontanter. Her er der som udgangspunkt lagt op til livsnødvendige forretninger som døgnapoteker og lignende, men der ingen tegn på, at for eksempel taxier skal være omfattet.

Så hvis du har været til koncert til efter klokken 22:00 er det ikke sikkert, at du kan tage en taxi hjem – og måske kan du heller ikke forsøde gåturen hjem med en pizza-slice og en cola, da kiosken måske heller ikke tager imod kontanter. Det er et mønstereksempel på forskelsbehandling, at man på denne måde udelukker mange med handicap – blandt andet mange mennesker med udviklingshæmning og mange blinde - fra at deltage på lige fod med andre. Og her kan der vel at mærke være tale om personer, der tidligere har kunnet klare en sådan bytur selv.

Her dur markedskræfterne ikke
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har tidligere udtalt - vel nærmest for at berolige kritikerne af lempelsen - at butikkerne jo stadig godt må tage imod kontanter, det er helt op til dem selv. Så hvis der er mange, der har brug for kontanterne, vil butikkerne kunne gøre det. Her rammer ministeren hovedet på sømmet – hvis det altså er fordi, han vil forklare problemet. Det er en lillebitte minoritet, der er afhængige af at kunne benytte kontanter. Markedskræfterne vil hverken kunne holde kontanterne i butikkerne - i hvert fald ikke på sigt - eller kunne sørge for, at der bliver udviklet nye betalingsformer, der har de samme egenskaber som kontanter. Faktisk ville en fastholdelse, og måske endda en udvidelse af kontantreglen til også at gælde banker, nok være den bedste motivation til at få udviklet brugbare alternativer.

Revision af reglen folketingsåret 2020-21
I flere af høringssvarene på ’Lov om betalinger’ blev det foreslået, at regelændringen som et minimum skulle følges op af en evaluering, så man kunne se på konsekvenserne af loven og eventuelt tage den op til debat igen. Det er det ikke blevet til. I stedet er der blevet indført en ekstra paragraf, der foreskriver, at ministeren skal tage reglen op til revision i løbet af folketingsåret 2020-21. Man kan så håbe, at den revision kommer til at bygge på en grundig evaluering – både af de berørte borgere, men også af om reglen rent faktisk har ført til et øget fald i antallet af røverier.

I LEV vil vi følge konsekvenserne af regelændringen så tæt som muligt, og i den forbindelse har vi brug for at høre fra personer, der bliver ramt af reglen, og dermed oplever den i praksis.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap