Hospitalsartikel_LEV 1_2016.jpg Foto: Hans Juhl 07.06.2017

Nu bliver tvang på sundhedsområdet muligt

Fredag vedtog Folketinget, at det fremover skal være tilladt at tvangsbehandle såkaldt varigt inhabile somatiske patienter over 15 år. I LEV mener vi, at den vedtagne lov mangler væsentlige elementer.

I LEV mener vi faktisk også, at der kan være behov for at benytte tvang i forbindelse med behandlinger af alvorlige sygdomme hos personer, som ikke selv er i stand til at overskue konsekvenserne af at sige nej til en behandling - MEN det bør kun ske i helt særlige tilfælde hvor alle pædagogiske virkemidler og overtalelsesforsøg er forsøgt, da det at blive udsat for tvang er en ekstrem og integritetskrænkende oplevelse – også for mennesker med indgribende handicap.

Det mener vi desværre ikke, at denne nye lov, der træder i kraft ved nytår, sikrer. Vi mener, at lovforslaget mangler elementer, der kan sikre, at det sundhedsfaglige personale får viden om målgruppen og arbejder med pædagogiske tiltag, som kan forebygge tvang. Det er bekymrende og det øger risikoen for, at tvang bliver et mere rutinepræget redskab i forhold til patienter, som er mere udfordrende end de fleste. Og den udvikling er der ingen, som har interesse i.

Bestemmelserne om registrering af tvang bør også strammes. Som lovforslaget er nu, er det kun en beslutning om tvang, som skal registreres – og ikke selve tvangen, måden den bliver udført på, eller hvad der er gjort for at undgå den. Det svækker muligheden for, at der oparbejdes og spredes erfaring om effektive måder at forhindre brugen af tvang.

Man skal huske på, at der med lovforslaget åbnes op for magtanvendelse i et klinisk medicinsk fagligt miljø, som er karakteriseret af en kultur og faglighed, som er væsentligt anderledes end for eksempel på et bosted i den sociale sektor – hvor der desuden er langt bedre erfaring med målgruppen. Derfor giver det ikke mening, at tvangsbehandlingsloven lægger op til en løsere registrering end tilfældet i magtanvendelsesreglerne på det sociale område.

LEV har tidligere været ’på banen’ med vores bekymringer – senest havde LEVs landsformand Anni Sørensen et debatindlæg i Altinget. Du kan læse hele indlægget nedenfor.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap