DK-kort_omgørelser.jpg 27.06.2017

Terningespil på socialområdet

I 9 af landets kommuner omgjorde eller hjemviste Ankestyrelsen mere end hver anden myndighedsafgørelse på socialområdet i 2016. Og landsgennemsnittet for omgjorte kommunale afgørelser var på hele 37 procent. Det er skandaløst, og udgør et stort retssikkerhedsproblem for det store flertal af borgere, som aldrig klager over deres afgørelser, eksempelvis mange familier med børn med handicap og mange voksne med udviklingshæmning, mener LEVs landsformand.

Den langstrakte debat om retssikkerheden for mennesker med handicap har fået børne- og socialministeren til at tage et nyt initiativ. Hendes ministerium har således netop offentliggjort et danmarkskort, som viser de kommunale omgørelsesprocenter i landets kommuner i 2016. Kortet, der kan ses på ministeriets hjemmeside, giver overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

Og det er kontante tal, som kortet bygger på. I 2016 afgjorde Ankestyrelsen 8.140 klagesager på det sociale område og heraf blev 37 procent omgjort – enten fordi kommunens afgørelse efter serviceloven var forkert og derfor blev ændret, eller fordi der manglende så mange oplysninger, at Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til ny behandling i kommunen.

LEV: Godt med synlighed på landkortet
LEVs landsformand, Anni Sørensen synes, at det er uacceptabelt, at så mange sociale afgørelser har fejl, der betyder, at de omgøres i Ankestyrelsen:

- Det er jo nærmest et terningespil. Det kan da ikke være rigtigt, at mennesker, som har brug for hjælp, skal affinde sig med, at kommunen træffer forkerte afgørelser hver tredje gang eller mere. Myndigheder – og det gælder også de kommunale – er sat i verden for at træffe den rigtige afgørelse i overensstemmelse med lovgivningen. Det må der være en meget stor del af landets kommuner, som har glemt alt om.

- Jeg glæder mig over socialministerens danmarkskort. Nu er det blevet meget enkelt at se hvordan det står til i ens egen kommune. Men det er klart, at sådan et initiativ ikke fritager socialministeren for at tage fat på løsningen af det ret ekstreme retssikkerhedsproblem, som vi her får synliggjort. I LEV mener vi, at der må mere håndfaste midler til, som kan fjerne enhver mistanke om, at nogle kommuner spekulerer i at træffe afgørelser, som de godt er klar over ikke er inden for lovens rammer – og som kan beskytte sårbare borgere mod den slags myndighedsadfærd, siger Anni Sørensen.

Det er ikke nyt, at der er rigtig mange fejl i kommunernes afgørelser. De seneste år er fejlprocenten steget støt, hvilket blandt andet fik Advokatsamfundet til at råbe vagt i gevær i 2015. I en rapport, konstaterede Advokatsamfundet således, at det er risikofrit for den kommunale forvaltning, at have en såkaldt ’grænsesøgende afgørelsespolitik’. Altså en praksis, hvor en kommune helt bevidst befinder sig på, eller udover, lovgivningens grænser for at nedbringe udgifterne på socialområdet.

Rammer især dem som aldrig klager
LEV har også ved flere lejligheder påpeget de store negative konsekvenser af de mange fejl i kommunernes afgørelser – ikke mindst for det store flertal af borgere, som aldrig klager over deres afgørelse fra kommunen:

- Mange mennesker med udviklingshæmning har ikke forudsætninger for at gennemskue en afgørelse fra kommunen, herunder om der er grund til at klage over den. Derfor klager de ikke, med mindre de har nogle som kan hjælpe dem med at gøre det. De sidder tilbage med forkerte afgørelser fra kommunen – eksempelvis frakendelse eller forringelse af hjælp i deres botilbud, ledsagelse eller dagtilbud. Den gruppe er endnu mere klemte, når der er så mange fejl og mangler i kommunernes sagsbehandling på området, siger LEVs landsformand Anni Sørensen.

Minister: Ikke godt nok
Børne- og socialministeriets statistik viser, at der er forskelle mellem kommunerne. En enkelt kommune, nemlig Langeland Kommune, har kun fået omgjort 6 pct. af deres sager – og Samsø har slet ikke haft sager i ankesystemet. Men det hører til sjældenhederne. Langt de fleste kommuner ligger med en omgørelsesprocent på godt 30 procent, mens hele 9 kommuner rammer ved siden af i deres afgørelser i mere end halvdelen af de afgørelser, som kommer i Ankestyrelsen. Børne- og socialminister, Mai Mercado, understreger, at det ikke er godt nok:

”Jeg har den klare holdning, at borgerne skal kunne regne med, at den afgørelse, som kommunen træffer, er både grundigt oplyst og korrekt. Derfor er det selvfølgeligt ikke godt nok, når Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser så stor en del af sagerne”, udtaler ministeren blandt andet, i en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside i dag.

Endnu værre på børnehandicapområdet
Tallene for ankesager på børnehandicapområdet viser endnu større problemer med den kommunale sagsbehandling. Her er det i 2016, hele 46 procent af sagerne, som Ankestyrelsen omgør, og i et meget stort antal kommuner ligger omgørelsesprocenten langt over 50.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap