Vold_og_seksuelle_overgreb_undersgøgelse fra SFI_forside.jpg 31.05.2017

Børn med handicap er i større risiko for overgreb

Børn og unge med et handicap har en langt større risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb end deres jævnaldrende uden handicap. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI.

Ifølge undersøgelsen bliver hvert tiende barn med handicap mellem 7-18 år i løbet af sin opvækst udsat for vold, der fører til en domfældelse. Det er dobbelt så mange som for børn uden handicap. Op mod fire procent har været udsat for en seksuel krænkelse, hvor der er faldet en dom. Det tilsvarende tal for deres jævnaldrende uden handicap er én procent.

Det er særligt børn med udviklingshæmning, adhd eller autisme, der har en øget risiko for at blive udsat for overgreb fra for eksempel en forælder, en omsorgsperson eller en jævnaldrende. Ofte hænger overgrebene sammen med kaotiske forhold i hjemmet.

LEVs landsformand Anni Sørensen er glad for, at der nu kommer fokus på problemet:

- Forhåbentlig kan et bedre vidensgrundlag være med til at styrke indsatsen i forhold til nogle meget sårbare borgere.

Børnene svigtes
Selve undersøgelsens resultater finder hun dog dybt beskæmmende – ikke mindst set i lyset af at en undersøgelse viste nøjagtig det samme for ti år siden. Til Radioavisen på P1 siger Anni Sørensen: ”Vi svigter børnene – især dem fra familier som er kendte i systemet. Det kan ikke passe, at vi som system ikke er i stand til at forebygge og gribe ind.”

Og måske ser det i virkeligheden endnu værre ud, end tallene fra undersøgelsen viser, for mange sager bliver formentlig aldrig anmeldt. Til Vejle Amts Folkeblad siger seniorforsker Helle Holt, der har ledet undersøgelsen: ”Når der falder en dom, taler vi om sager, som først skal opdages, dernæst anmeldes, så skal krænkeren findes. Og så falder der dom i sagen. Det er kun toppen af isbjerget, vi får at se i registreringerne af domme.”

Anni Sørensen ser den tiltagende afspecialisering som en forklaring på, at man ikke har været i stand til at ændre den triste udvikling over de seneste ti år:

- Det kræver stor faglig dygtighed og opmærksomhed at opfange tegn og adfærdsmønstre, som kan tyde på overgreb eller vold mod børn med handicap. Men den tiltagende afspecialisering modvirker denne faglighed. Sammenholdt med en manglende økonomisk prioritering af området er resultatet desværre, at indsatser, som kunne forebygge, opspore og håndtere faglige indsatser i forhold til disse kriseramte familier, er blevet udhulet.
- Den tilgang bliver vi nødt til at gøre op med. I stedet skal vi arbejde hen imod, at der er en tidlig og helhedsorienteret indsats, hvor hele familien støttes, og hvor indsatser foregår på tværs af forvaltningsmæssige og ministerielle "siloer".

Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen, som sammen med den udgiver en håndbog for fagfolk i opsporing og håndtering af vold og overgreb mod børn med handicap.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap