Landskonference_annonce-top med fotos.png 11.05.2017

LEVs landskonference 2017

LEV afholder landskonference den 2. november 2017 kl. 10 – 16.30 på Scandic i Kolding.

Landskonferencen tager udgangspunkt i LEVs nuværende fokussag om beskyttet beskæftigelse (§ 103) og aktivitetstilbud (§ 104) og vigtigheden af, at sådanne tilbud er adskilt fra borgerens bolig, så det hele ikke kommer til at foregå på samme matrikel.

Formålet med konferencen er at skabe fokus på området, præsentere nye og anderledes aktiviteter og give beslutningstagere bedre mulighed for at skabe nye tilbud og udvikle eksisterende.

Med LEVs Landskonference 2017 sætter vi spot på, hvordan vi giver mennesker med udviklingshæmning mulighed for at få en aktiv hverdag med beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der er spændende, udviklende og giver den enkelte selvværd og livskvalitet. I kraft af gode værkstedstilbuds rehabiliterende indsats kan det for nogen oven i købet være en måde at forberede sig til at komme i skånejob på det ordinære arbejdsmarked.

Målgruppen for konferencen er kommunal- og landspolitikere, fagprofessionelle fra udførerområdet, myndighedsmedarbejdere og beslutningstagere fra kommunerne og pårørende.

Landskonferencen planlægges som en begivenhed med flere elementer:

  • Oplæg om formålene med beskæftigelses- og samværstilbud

  • Oplæg om nye initiativer på området, anderledes innovative tilbud, herunder medier, events og andre spændende nye initiativer

  • Cafe-område hvor en række aktiviteter fremvises som en slags messe og/eller udstilling.

Følg med på lev.dk og her i bladet om nyt om konferencen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap