Asbjørn_Rema.jpg Foto: Claus Bonnerup 13.11.2017

KLAPjob sikret fortsat finansiering

Lørdag blev der indgået satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet. Aftalen var imødeset med stor spænding i LEV, da KLAPjobs nuværende satspuljebevilling udløber her i 2017.

Mere end 2.500 mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap har indtil nu fået en tilknytning til arbejdsmarkedet igennem projekt KLAPjob. Lørdag blev det klart, at flere vil få chancen i fremtiden. Her blev der nemlig indgået satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet, og KLAPjob fik sin nuværende bevilling forlænget frem til og med juni 2019.

Samtidig udtrykker aftaleparterne et ønske om at sikre KLAPjob og en række andre projekter en mere længerevarende finansiering. En drøftelse heraf vil finde sted i forbindelse med næste år satspuljeforhandlinger.

Landsformand for LEV, Anni Sørensen, siger:
- Jeg er meget glad for, at KLAPjobs bevilling er sikret, således at vi fortsat kan give den del af vores målgruppe, som kan, og som har et ønske om en tilknytning til arbejdsmarkedet, en chance for at opnå det. Nogle vil måske hævde, at en bevilling på halvandet år fortsat skaber usikkerhed om KLAPjobs fremtid, men jeg synes, at politikerne sender et stærkt signal om, at man ser indsatsen på dette område i et længere tidsperspektiv.

Bag satspuljeaftalen står alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten, der ikke er en del af forligskredsen omkring satspuljen.