shutterstock_536466085.jpg Foto: Shutterstock 17.11.2017

Socialpædagogisk ledsagelse ved valget? Ja da!

Om mindre end en uge går danskerne til valgurnerne – også mennesker med udviklingshæmning. Og hvis man har et handicap, der betyder, at man ikke kan færdes på egen hånd, så har man krav på socialpædagogiske ledsagelse hen til valgstedet. Det er sådan, man må læse et helt nyt svar fra børne- og socialministeren. I en tid, hvor nogle kommuner skærer ned på hjælpen, er det en vigtig viden at have i baghånden, mener LEVs landsformand.

Det er veldokumenteret, at nogle kommuner ikke yder den nødvendige socialpædagogiske ledsagelse til mennesker med handicap, eksempelvis voksne med udviklingshæmning. Serviceniveauerne – og den konkrete praksis – er urimeligt stram alt for mange steder, hvilket blandt andet er dokumenteret i KL’s undersøgelse fra 2014 og en række undersøgelser fra Socialpædagogerne siden 2011 (se link her på siden).

Det er baggrunden for, at Enhedslistens handicapordfører Jakob Sølvhøj har stillet børne-og socialminister, Mai Mercado, nogle spørgsmål om retten til ledsagelse i forbindelse med det forestående kommunal- og regionsvalg. Svarene på de spørgemål er netop kommet.

Ret til ledsagelse til stemmelokalet
Børne- og socialministeren er klar i sin besvarelse. Indledningsvis præciserer hun, at der ikke findes en udtømmende liste for, hvad man kan få ledsagelse til – og at det altid skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Man skal naturligvis ikke have denne ledsagelse, hvis ikke man har brug for den, men ministeren slår fast, at ledsagelse ”i forbindelse med afgivelse af stemme ved det forestående kommunal- og regionsvalg kan være indeholdt i den ydelse, som en borger har ret til efter servicelovens § 85”. Det afgørende er, skriver ministeren, at borgeren ”… bliver kompenseret for sit hjælpebehov, således at borgeren så vidt muligt bliver i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse.”

Ministeren forklarer desuden i et andet svar, at ”en kommune ikke må undlade at opfylde servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med henvisning til manglende personaleressourcer eller til, at kommunens generelle serviceniveau ikke omfatter socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med den pågældendes afgivelse af stemme ved det forestående kommunal- og regionsvalg.”

LEV: Brug svaret hvis du støder på problemer
LEVs landsformand, Anni Sørensen, glæder sig over, at Mai Mercado entydigt slår fast, at mennesker med udviklingshæmning har krav på ledsagelse, hvis det er nødvendigt for at kunne stemme.

- Det siger sig selv, at muligheden for at deltage i demokratiet er en del af det at ”leve og udfolde sig som andre”. Så selvfølgelig har man krav på socialpædagogisk ledsagelse, hvis ikke man kan komme til stemmelokalet uden. Henvisninger til at der ikke er personale nok, eller at det gør vi ikke her i kommunen, tæller ganske enkelt ikke – og det gør det i øvrigt heller ikke på en masse andre områder.

- Men jeg er glad for, at der nu ligger et tydeligt ministersvar. Med det i hånden kan både borgeren selv, pårørende og ansatte på området afvise de begrundelser, som vi ellers hører så tit, når det gælder muligheden for ledsagelse. Altså at der ikke er tid hos medarbejderne. Jeg håber, at mange vil bruge det, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Anni Sørensen.

Støtte i forbindelse med at stemme
Kravet på støtte i forbindelse med afgivelsen af stemme ved valget handler ikke blot om ledsagelse. Også på selve valgstedet – og i forbindelse med selve stemmeafgivelsen – kan man have brug for hjælp.

Er der behov for at få læst stemmesedlen op eller hjælp til at sætte krydset, så kan man få hjælp af to af de valgtilforordnede, for eksempel valg-styrere eller stemmemodtagere. Man kan også udpege en personlig hjælper i stedet for. Det kan være en socialpædagog, et familiemedlem, en ven eller lignende. Men der skal dog også være en myndighedsperson til stede under valghandlingen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap