Katrine og stemmeseddel.jpg 26.10.2017

Demokratisk B-medlemskab

Ændringen af de såkaldte handle-betalingskommune-regler i 2010 betyder, at adskillige tusinde borgere med handicap er blevet frataget stemmeretten i forhold til de kommunalpolitikere, som ellers træffer en række beslutninger på deres vegne

Ved det kommende kommunalvalg er der en stor gruppe medborgere, som er afskåret fra en del af deres demokratiske rettigheder – og det er de vel at mærke udelukkende, fordi de har et handicap og bor i en anden kommune end deres såkaldte ’handle-og betalingskommune’.

Problemet opstår, når en borger med handicap flytter fra en kommune til en anden. Så vil det være den første kommune, den kommune som borgeren først har været visiteret til hjælp i, der fortsat skal betale for hjælpen og støtten til borgeren, og som bestemmer, hvor meget hjælp borgeren skal have - resten af livet.

Borgeren har altså ikke længere stemmeret i den kommune, som fastlægger serviceniveau og træffer de konkrete afgørelser om hjælp. Borgeren har naturligvis stemmeret, der hvor han eller hun bor, men når det gælder hjælpen efter sociallovgivningen er det den ’gamle’ kommune, og dermed nogle andre kommunalpolitikere, der bestemmer. Det må da siges at være et demokratisk problem af de helt grundlæggende.

HUSK – Vi er også en del af din kommune!