Anni_Sørensen_web_bred.jpg Foto: Ricky John Molloy 22.09.2017

LEVs landsformand stiller op til forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer

I maj 2014 valgte LEVs daværende landsformand, Sytter Kristensen, at udtræde af DHs forretningsudvalg, efter mere end 10 år i udvalget. Siden har LEV ikke været repræsenteret i dette ledende organ i paraplyorganisationen.

Men det ønsker LEVs nye landsformand, Anni Sørensen, nu at ændre på. Anni Sørensen har derfor indgivet sin officielle opstilling til DH, og heri begrunder hun blandt andet sin opstilling med at hun vil ”… bidrage til mangfoldigheden i Forretningsudvalget i DH, og samtidig sikre, at også mennesker med kognitive handicap bliver repræsenteret i FU.”

Anni Sørensen forklarer yderligere, at hun i DHs forretningsudvalg ”..vil arbejde for, at DH fremover i endnu højere grad kæmper for styrket retssikkerhed, rettigheder og værdighed for mennesker med handicap.” Hun ønsker at styrke DHs fokus at ”samle alle gode kræfter og finde alliancepartnere - også udenfor DH”

Som medlem af DHs forretningsudvalg vil Anni Sørensen også arbejde for at styrke samarbejdet mellem de forskellige dele af den samlede DH organisation:

”De lokale DH afdelinger og Handicaprådene skal styrkes yderligere. Det er nødvendigt at udbygge samarbejdet mellem de lokale DH og Handicapråd og DH centralt. Herunder skal DH arbejde for at styrke og videreudvikle den løbende inddragelse af de enkelte medlemsorganisationer.”

Det er Repræsentantskabet i Danske Handicaporganisationer som vælger medlemmerne til DHs forretningsudvalg. Repræsentantskabsmødet finder sted den 6.-7. oktober 2017.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap