Folketinget_eksterioer.Christiansborg_0042a.Fotograf_Henrik Sorensen.jpg Foto: Henrik Sørensen/Folketinget 13.09.2017

Minister: Ja, der er brug for at ændre førtidspensionslovgivning

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sagde i dag således i et åbent samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg. ”Ja, der er behov for at ændre på førtidspensionsreformen”. LEVs landsformand glæder sig over meldingen.

Beskæftigelsesministeren var i dag i åbent samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg. Samrådet var indkaldt af Enhedslistens Finn Sørensen, og emnet var konsekvenserne af førtidspensionsreformen fra 2013.

Under samrådet kom ministeren med en klar melding om, at der er behov for at gennemføre egentlige ændringer i lovgivningen. Noget som ikke tidligere er blevet tilkendegivet så entydigt fra skiftende beskæftigelsesministre i reformens levetid. ”Ja, der er behov for ændringer i lovgivningen” svarede Troels Lund Poulsen på et spørgsmål fra Finn Sørensen. På samrådet var der desuden en diskussion om behovet for, at en sådan lovændring skal rette fokus mod at præcisere, hvornår det er ”udsigtsløst at udvikle arbejdsevnen.”

LEVs landsformand, Anni Sørensen, er glad for det tydelige tilsagn fra beskæftigelsesministerens side:

- Jeg ser meldingen som et udtryk for, at der nu er en erkendelse af, at lovgivningen ikke virker efter hensigten. Ny-tilkendelserne af førtidspension til LEVs målgruppe er halveret – og alt for mange unge med udviklingshæmning er blevet holdt hen i udsigtsløse forløb på midlertidige kontanthjælpsydelser. Det er godt, at der nu ser ud til at være politisk enighed om, at det ikke kun er et spørgsmål om, at kommunerne forvalter loven forkert. Christiansborg har et kæmpe stort ansvar for at rette op på selve lovgivningen, siger Anni Sørensen.

Sommerens mange sager
Baggrunden for samrådet var sommerens intense debat om konsekvenserne af reformen, herunder det voldsomme fald i antallet af ny-tilkendelser af førtidspension siden lovændringen trådte i kraft. Den ene sag efter den anden har dokumenteret, hvordan mennesker med meget betydelige handicap eller uhelbredelig sygdom er blevet nægtet førtidspension og i stedet blevet trukket gennem udsigtsøse jobafklarings- eller rehabiliteringsforløb.

Fra regeringens side har påstanden hidtil været, at lovgivningen sådan set er fin nok. Der var måske lidt ”børnesygdomme”, som beskæftigelsesministeren har udtrykt det, men det var først og fremmest kommunernes praksis, som skulle ændres. Den påstand imødegik landets seks største kommuner hen over sommeren. I et åbent brev til beskæftigelsesministeren forklarede de, at lovgivningens formulering er så stram, at kommunerne ikke kan tildele de førtidspensioner, som de ønsker. Så når ministeren på samrådet siger, at der er behov for lovændring på området, er det nye toner fra den kant.

I øjeblikket er der en evaluering i gang af førtidspensionsreformen. En del af evalueringen ventes færdig til jul, skriver Information. Herefter indledes de politiske drøftelser i begyndelsen af det nye år.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap