JakobSølvhøjFTTV030418.jpg Ordføreren bag beslutningsforslaget, Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten - Fra Folketinget.dk 05.04.2018

Pape lover løsning på manglende stemmeret

Et stort flertal i Folketinget vil sikre stemmeret for alle – også mennesker med handicap, som har et såkaldt §6-værgemål. Det må være konklusionen oven på behandlingen af et beslutningsforslag i Folketinget tirsdag, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen lovede at komme med bud på en løsning efter sommerferien

Måske kan en lovændring være på plads inden næste folketingsvalg. Det var det håb, som ordføreren bag beslutningsforslaget, Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten, udtalte i sine afsluttende bemærkninger efter behandlingen i folketingssalen tirsdag.

”Jeg ser frem til, at vi til efteråret kan vedtage en lovgivning, der sikrer, om ikke andet, stemmeret til flere, og i bedste fald stemmeret til alle de pågældende borgere.”

Beslutningsforslaget, som Enhedslisten havde fremsat sammen med Alternativet, De Radikale og SF, handlede om at ændre værgemålsloven, sådan at voksne, som via et §6-værgemål er fradømt den retlige handleevne, kan få stemmeret. I dag medfører denne særlige form for værgemål nemlig, at man betegnes ’umyndiggjort’ – og ifølge Grundloven har ’umyndiggjorte’ ikke stemmeret til folketingsvalg samt folkeafstemninger. Det rammer cirka 2.000 voksne danske statsborgere, heraf mange med udviklingshæmning.

Der var tidligere tvivl om, hvorvidt Grundloven rent faktisk betød, at voksne med et §6-værgemål, ikke måtte stemme, men med en dom i Højesteret i januar 2018 blev den tvivl fejet af banen. Højesteret fastslog, at fratagelsen af stemmeret for voksne med denne slags værgemål var i orden.

Derfor var det nødvendigt at gå en anden vej, hvis alle skal have stemmeret. Beslutningsforslaget om ændring af værgemålsloven, var et bud på en løsning. Her foreslog de fire partier nemlig, at man fremover kun skulle fradømme den retlige handleevne ’i nærmere bestemt omfang’, hvilket ville betyde, at man ikke kunne benævnes ’umyndiggjort’ i Grundlovens forstand.

LEV har længe arbejdet for, at alle danskere skal have stemmeret – også mennesker med et §6-værgemål. Derfor er LEVs landsformand, Anni Sørensen, også glad for, at der nu endelig ser ud til at være en løsning på vej.

- Det handler om ligeberettigelse og demokratisk medborgerskab. For os har det altid været underligt, at man sammenkobler behovet for beskyttelse via et værgemål med retten til at deltage som demokratisk medborger.

- For et par år siden lykkedes det at sikre stemmeret for mennesker med denne slags værgemål til kommunal-, regions- og Europaparlaments-valg. Det var et vigtigt skridt. Nu mangler vi bare stemmeretten til folketingsvalg og folkeafstemninger. Med de tydelige meldinger, som kom under behandlingen af beslutningsforslaget, så tror jeg på, at det nok skal lykkes. Måske endda før vi tror, siger Anni Sørensen.

Regeringen ville ikke støtte det specifikke beslutningsforslag, og den model, der er lagt op til heri, men man lovede, at man ville finde en løsning, og at den kommer kort efter sommerferien. I justitsminister Søren Papes tale under behandlingen af beslutningsforslaget, sagde han blandt andet, at man ville arbejde for, at et lovforslag kunne komme i Folketinget allerede i efteråret 2018.