Anni_Sørensen_3_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 06.12.2018

Leder: 2018 i bevægelse - i og uden for LEV

”Min forventning og forhåbning er, at OKUP vil bidrage til, at LEV bliver bedre klædt på til de fremtidige udfordringer”. Sådan siger Dorte Højriis Thomsen i en artikel inde i bladet. Hun var en af de cirka 100 engagerede deltagere på vores netop afholdte landsmøde, som fandt sted under overskriften ”LEV i bevægelse”.

Af Anni Sørensen, landsformand for LEV

Hen over to dage var der fokus på den udviklingsindsats af LEV, som vi har døbt OKUP – Organisations- og Kommunikations-UdviklingsProcessen. Og landsmødet viste mig, at LEV er i bevægelse!

Det lunede mit landsformandshjerte at se den fantastiske energi, som deltagerne bragte ind i diskussionerne om LEVs fremtid. Der er masser af kraft og stærke følelser forbundet med LEVs fremtidige virke, og jeg mærker tydelig opbakning til den fornyelse, som vi er i færd med at skabe sammen.

Landsmødet var en stærk oplevelse af engagement og sammenhold i LEV, men når jeg ser tilbage på 2018, så synes jeg også, at vi har formået at engagere os i omverdenen – og at vi har opnået resultater.

Vilkårene for mennesker med udviklingshæmning er desværre fortsat under pres. Både lokalt og nationalt skal vi igen og igen forsøge at afværge angreb på rettigheder og ressourcer til den daglige indsats, som er så afgørende for manges mulighed for at leve en rimelig tilværelse med indhold og udviklingsmuligheder. Det skal vi arbejde hårdt for at få på politikernes dagsorden i den nært forestående folketingsvalgkamp.

Midt i disse alvorlige udfordringer skal vi dog også minde os selv om de gode resultater i 2018.

Blandt de helt principielle sejre i 2018 er, at der nu ser ud til at komme en lovændring, som vil give mennesker med det særlige §6-værgemål demokratisk medborgerskab på lige fod med alle andre. Vi har stædigt holdt fast i, at demokratiet i Danmark ikke kan leve med at tage stemmeretten fra mennesker, som har behov for hjælp til at styre deres egen økonomi. Et stort tillykke til en helt særlig slags førstegangsvælgere!

2018 var også året, hvor det lykkedes at sikre yderligere tre års økonomi til LEVs fantastiske KLAPjob. Vi kan nu fortsætte arbejdet med at give flere mennesker med udviklingshæmning og andre handicap en chance for at bidrage med deres arbejdskraft i almindelige virksomheder. Styrket selvværd for den enkelte, inklusion og samfundsværdi.

Endelig, så var 2018 året, hvor LEV – sammen med gode allierede som ULF og Ældresagen – kastede sig ind i kampen mod Børne- og Socialministeriets udspil til ændring af magtanvendelsesreglerne. Mange af ministeriets forslag var i virkeligheden skandaløse, og jeg er inderligt lettet over, at det lykkedes at få dem taget af bordet. Krænkelser af retten til egen bolig, svækket myndighedskontrol og udvidede muligheder for indgreb og fysiske fastholdelser er ikke vejen at gå.

I LEV rundede vi 2018 af med et brag af en markering. Den 27. november samledes cirka 450 mennesker i Aarhus til inspirationskonference om inklusion af mennesker med udviklingshæmning. Interessante oplæg og projekter fra hele landet inspirerede til, hvordan vi får sat ekstra skub i dannelsen af meningsfulde fællesskaber.

2018 går nu på hæld. Det har været et spændende og udviklende år for LEV. Jeg glæder mig til 2019, som skal fastholde og styrke alle de gode kræfter, der sammen skaber et endnu stærkere LEV.

Lederen blev bragt i LEV Bladet nr. 8 2018

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap