JulekortVersion2web2.jpg Foto: Hans Juhl 04.12.2018

LEVs julekort 2018 fejrer stemmeret til mennesker med værgemål

Folketinget førstebehandler i dag det lovforslag om ændring af værgemålsloven, som skal give stemmeret til mennesker med et såkaldt §6-værgemål. Det er en glædelig begivenhed, som LEV fejrer med sit årlige julekort. Forslaget vedtages ifølge tidsplanen, inden Folketinget går på juleferie.

I Danmark har vi stadig en gruppe voksne danske statsborgere, som er frataget deres fulde demokratiske medborgerskab. Det er de cirka 2.000 mennesker, der på grund af et handicap har behov for særlig beskyttelse og støtte til håndteringen af deres egen økonomi – og derfor har en særlig form for værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Men interessen i at tage del i demokratiet har intet med behovet for beskyttelse gennem et værgemål at gøre. De cirka 2.000 danske medborgere med værgemål er nøjagtig lige så interesserede i samfundsforhold, som alle andre – og i at få deres del af indflydelsen på, hvem der skal lede landet.

Derfor er lovforslaget, som Folketinget førstebehandler i dag, en enestående god nyhed. Først og fremmest for de mennesker, der hidtil har været henvist til rene tilskuerpladser i det danske demokrati. Men også for folkestyret Danmark, der nu snart stopper med at tage stemmeretten fra mennesker med værgemål.

En stor del af de kommende nye førstegangsvælgere er mennesker med udviklingshæmning. Og derfor har LEV valgt at fejre den kommende ændring med dette års julekort. LEV-julekortet viser den ’julegave’ – nemlig en stemmeseddel – som nu endelig ser ud til at være på vej til cirka 2.000 mennesker, der hidtil har været frataget stemmeretten.

Alle kan frit sende LEV-julekortet fra vores hjemmeside, og for LEVs landsformand, Anni Sørensen, har LEV-julekortet et dobbelt formål:

- Hver gang du sender et af vores julekort, er det jo både en julehilsen til modtageren og en hilsen til de mennesker, som nu snart kan opnå deres fulde demokratiske rettigheder. Det er det bedste julebudskab, jeg kan tænke mig, siger Anni Sørensen.