Anni_S.jpg 21.12.2018

Nytårshilsen fra landsformanden: Engagement og arbejdsiver har båret frugt i 2018

Endnu et år er ved gå på hæld. Og sikke et år! Hele fællesskabet i LEV har arbejdet hårdt for at opnå positive resultater, og det har heldigvis langt hen ad vejen båret frugt.

Lad mig begynde med en rigtig god og dugfrisk nyhed.

Her umiddelbart før jul besluttede et enstemmigt folketing at ændre loven, så også borgere med et såkaldt §6 værgemål nu kan stemme til folketingsvalg. Det har vi og andre gode kræfter kæmpet for i mange år, og jeg vil betegne det som en stor sejr - for det danske demokrati og for de mennesker med udviklingshæmning, der nu har mulighed for at stemme til det kommende folketingsvalg i 2019.

For nu lige at blive i den politiske arena, så har vi også været en del af en hård politisk kamp om noget andet grundlæggende og principielt – nemlig reglerne om magtanvendelse i serviceloven.

I april 2018 spillede Børne- og Socialministeriet ud med forslag om lempeligere regler for personalets brug af fysisk magt, lettere adgang til at tvangsflytte botilbudsbeboere, svækket registrering og opfølgning, når der sker magtanvendelse og en del andre problematiske forslag. Sammen med blandt andre ULF og Ældre påtalte LEV de problematiske aspekter i forslaget og blev i høj grad imødekommet på de påtaler. Det er jeg både lettet og glad over. Det er samtidig også et godt eksempel på vigtigheden af stærke alliancer.

For en organisation som LEV er det vigtigt at indgå i alliancer, som øger vores politiske slagkraft blandt andet inden for vigtige fokusområder om styrket sundhed, bedre vilkår for pårørende, lige muligheder for uddannelse og så selvfølgelig styrkelse af inklusion i samfundet for mennesker med udviklingshæmning.

Eksempelvis har vi i 2018 samarbejdet med en bred kreds af organisationer omkring tematikker som sundhed, pårørende, uddannelse og ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor vi sammen med 62 andre organisationer er en del af et initiativ om en værdig reform af reglerne om førtidspension og fleksjob. Vi vil også i 2019 arbejde på at skabe endnu flere tætte alliancer med andre relevante samarbejdspartnere, så vi sammen kan sætte vigtige dagsordener og skabe resultater for LEVs målgruppe.

En af de vigtige dagsordener for LEV er Inklusion i samfundet. Derfor var jeg glad for at opleve den store tilslutning, som vi oplevede på den inklusionskonference, der for første gang blev afholdt i 2018 og som LEV var medarrangør af sammen med en række andre samarbejdspartnere heriblandt ULF. Her dukkede cirka 450 mennesker både med og uden udviklingshæmning op og inspirerede hinanden om inklusion. Det var en fantastisk dag!  

Ved inklusionskonferencen var LEVs succesrige beskæftigelsesindsats KLAPjob også repræsenteret. KLAPjob har skabt næsten 3000 jobs på det ordinære arbejdsmarked til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap. Politikerne på Christiansborg er, ligesom vi, meget begejstrede for KLAPjob. Det er en af grundene til, at initiativet er sikret finansiering med satspuljemidler frem til år 2022. Rammerne for KLAPjob bliver sandsynligvis med satspuljens omlægning nogle andre efter år 2022, men jeg er med baggrund i den anerkendelse og begejstring, som vi møder fra politisk hold, særdeles optimistisk for tiden herefter.  Endelig er jeg pavestolt over, at KLAPjob i år har fået sit eget sit eget ambassadørkorps, der består af personer med kognitive udfordringer, som er i arbejde, og som gerne vil hjælpe og støtte andre.

Jeg er også meget stolt af det vigtige arbejde, der sker ude i vores kredse. Både det store politiske arbejde og de mange gode arrangementer, som LEVs flittige og dygtige frivillige udfører til stor gavn for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Kredsene er grundstammen i LEVs interessevaretagelse og kontakt til vores medlemmer, og jeg er dybt taknemmelig for den store indsats og det store engagement, jeg oplever ude i kredsene.

LEV har også opnået store resultater i vores internationale arbejde med at understøtte og forbedre indsatsen for bedre levevilkår for mennesker med udviklingshæmning i udlandet. I starten af 2018 startede LEV nye udviklingsprojekter op i både Myanmar og i Zanzibar. I forvejen løfter LEV en stor udviklingsopgave med at bidrage til organiseringsarbejdet i Rwanda, Nepal, Ghana og Uganda, så mennesker med udviklingshæmning i disse lande kan få bedre levevilkår. Det spændende og vigtige arbejde med at danne internationale alliancer og løfte udviklingsarbejdet til gavn for mennesker med udviklingshæmning i disse lande bliver et fokusområde for LEV i 2019.

Der er sket en masse positive ting i 2018. Det skyldes først og fremmest en masse engagement og hårdt arbejde fra hele fællesskabet i LEV. Det engagement og den arbejdsiver vil vi bruge i 2019, hvor der venter nye spændende initiativer og indsatser, der skal udvikles og foldes ud. Nye historier, der skal fortælles og naturligvis også nye politiske kampe, der skal udkæmpes. Fordi desværre er der selvfølgelig ikke kun positive beretninger for 2018. Vi oplever stadig forringelser for pårørende og for mennesker med udviklingshæmning – forringelser i forhold til ressourcer, faglighed, retssikkerhed og muligheder for at leve et godt og udviklende liv. Kampene mod disse forringelser fortsætter i 2019.

For at summere op, så bliver 2019 på alle parametre et aldeles spændende og begivenhedsrigt år, hvor der kommer til at ske en masse vigtige tiltag og begivenheder, der vil bidrage til at forme LEVs identitet fremover. Tak til alle jer for jeres store indsats, der har gjort 2018 til et succesfuldt år. Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt nytår!

Aktivitetscamp

Aktivitetscamp