shutterstock_394989850_web.jpg Foto: Shutterstock 08.02.2018

Fire partier vil sikre stemmeret til alle med udviklingshæmning

Fire partier står bag et beslutningsforslag i Folketinget, der skal sikre, at ”færre personer under værgemål fratages stemmeretten til folketingsvalg på grund af handicap”, som det hedder i overskriften til forslaget.

Det er fremsat af politikere fra Alternativet, SF, Radikale Venstre samt Enhedslisten, hvis ordfører Jakob Sølvhøj var primus motor.

I forslaget hedder det: ”Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2018 at fremsætte forslag, der med inspiration fra den svenske förvalterskabsordning indfører mulighed for en fleksibel ordning, hvor personer under værgemål kan fratages den retlige handleevne i begrænset omfang uden at blive umyndiggjort."

Som det er nu, fratages en del politisk interesserede og velorienterede mennesker retten til at stemme ved folketingsvalg (med henvisning til grundlovens § 29, stk. 1), ene og alene fordi disse borgere har visse problemer med at skabe overblik over og styre egen økonomi og derfor har et såkaldt §6-værgemål. Det drejer sig i alt om et par tusinde borgere.

De pågældende borgere fik faktisk for et par år siden mulighed for at stemme ved kommunal-, regions- og europaparlamentsvalg efter en beslutning i Folketinget. Men retten gjaldt specifikt ikke folketingsvalg på grund af, at der i Grundloven står, at man har stemmeret til Folketinget, medmindre man er umyndiggjort. Og §6-værgemål er ind til nu sat lig med sådan en umyndiggørelse.

Så sent som i januar blev denne tolkning af umyndiggørelsen opretholdt via en afgørelse i Højesteret. Og det er det, som de fire partier nu vil gøre op med.