Vibeke Nicolaisen.jpg Foto: Hans Juhl 15.02.2018

Mød en frivillig: Vibeke Nicolaisen - LEVs Aftentelefon

Hver tirsdag i tidsrummet 19.00-21.00 sidder frivillige klar til at tage LEVs Aftentelefon. En af dem er Vibeke Nicolaisen fra Faxe, der her fortæller om sit arbejde i årets første frivilligportræt.

Af Turid Christensen, projektmedarbejder i LEV og Camilla Overgård Nielsen, konsulent i LEV

Hvad går dit frivillige arbejde i LEV ud på?
- Det går ud på at besvare opkald. Det er sædvanligvis opkald fra forældre til handicappede børn og unge, der er udfordrede. Meget ofte handler samtalerne om barnets fremtidsudsigter eller om kommunikation med offentlige instanser, der er gået skævt. Mit arbejde i Aftentelefonen handler om kommunikation. Jeg prøver at forstå, hvad modparten siger, og hvad modpartens behov er.

- I Aftentelefonen besvarer vi både stort og småt. Vi er fem opkaldsmodtagere, som har en fast rutine. Vi er altid to på vagt ad gangen, og vi taler sammen efter vagten for at debriefe hinanden. Nogle af de samtaler, vi har, rammer dybt, og så er det utrolig rart at kunne tale med hinanden om dem og få en fælles læring.

Hvordan kom du i gang med dit frivillige arbejde i LEV?
- Min relation til LEV begyndte, da min mand og jeg startede en lille handicapforening omkring det syndrom, vores søn har. Vi blev tilbudt, at foreningen kunne komme ind under LEVs paraply. Min mand engagerede sig i LEVs hovedbestyrelse, og da de gamle kommunekredse blev opløst, og der blev oprettet en kreds i Faxe, kom jeg ind i den lokale bestyrelse. Faxe er siden blev lagt sammen med Vordingborg og Stevns, og vi har været til en masse møder, arrangementer og kredscamps i LEV.

- På et tidspunkt blev jeg en del af en interessegruppe i LEV. Der talte vi om, at der var behov for et sted, hvor man kunne få kontakt til nogle, som kunne forstå, hvad det var, man sagde. Så jeg har været med fra start, da Aftentelefonen blev til.

Laver du det samme nu, som da du startede som frivillig i LEV?
- Jeg blev frivillig omkring 2008, hvor amterne blev nedlagt og de lokale LEVkredse blev oprettet. Så kom jeg ind i Aftentelefonen via det lokale arbejde. Jeg startede med at være referent og ”praktisk gris” rent lokalt. I øjeblikket er Aftentelefonen mit primære bidrag til LEV, og så er jeg bestyrelsesmedlem i lokalkredsen. Mit fokus har flyttet sig, men LEV har jo også udviklet sig.

Hvilken betydning har det, at dit frivillige arbejde handler om mennesker med udviklingshæmning?
- Mit engagement i LEV udspringer 100 procent af min søn, og alle mine erfaringer er bundet op på ham. Jeg ved ikke, hvordan det er at være forælder til et barn med Downs syndrom, men det handler heller ikke om at være specialist. Det handler om at have nogle generelle erfaringer.

- Vi aftentelefonister er engang blevet stillet spørgsmålet, hvorfor vi gør det. Og vi gør det, fordi vi kan. Fordi vi har baggrunden og ekspertviden som forældre. Vi ved lige præcis, hvad det er, det handler om, og vi vil gerne give noget videre.

Hvad bringer du ind i dit frivillige arbejde?
- Som aftentelefonist bidrager jeg med et andet syn på udfordringerne end de professionelle. Jeg har ingen juridisk ekspertviden, og jeg kan ikke tilbyde det. Det redskab, jeg kan byde ind med, er mine egne erfaringer.

- Jeg er selv forælder og lykkelig over, at jeg er kommet ud på den anden side, og at min søn har det godt. Men vi har måske været heldige, eller også har vi været gode til at argumentere vores synspunkter. Selvom alt er lyserødt nu, så har det bestemt ikke altid været det. Der er blevet grædt mange tårer, så jeg har været der selv og kan sætte mig i forældrenes sted.

Hvad giver det dig at være frivillig i LEV?
- Dem, der ringer, er rigtig glade for, at Aftentelefonen findes – at vi lytter, tager dem alvorligt, og at de gerne må ringe alle de gange, de har lyst til. Det giver mig noget, at de får noget ud af det.

- Lige siden min søn var lille, har jeg drømt om, at der blev udgivet en vejledning til forældre med handicappede børn. Pjecer er gode, men jeg ville gerne have, at man fik en mappe og tilsendt et opdateringsark engang imellem. Det ville være et kæmpe administrativt arbejde, som ikke kan lade sig gøre. Men mange forældre har behov for råd om, hvilke situationer de skal tage i betragtning, og hvilke måder de kan reagere på.

- Jeg er frivillig, fordi der er behov for det. Ikke fordi jeg føler en trang til det. Jeg tænker tit, at der burde være flere aftentelefonister, og at alle burde kende os. Dem, der ringer, har virkelig brug for hjælp.

Kan du fortælle om en situation, hvor du oplevede at gøre en forskel?
- Jeg har indblik i, hvad det er for nogle værktøjer, man kan gøre brug af. En lille ting som at henvise til en hjemmeside kan gøre en stor forskel for den enkelte. Hvis dit barn for eksempel ikke har fået tilbudt 0. klasse, så har du krav på at få et ekstra skoleår. Når en forælder siger ”ok, så går jeg lige ind på den hjemmeside”, så sidder jeg tilbage med et: ”Yes! Det lykkedes!”

- Hvis forældre ringer og er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til en pensionsopsparing til deres barn, så nævner jeg altid med største fornøjelse SUPP pension (Supplerende Arbejdsmarkedspension). Ingen fra kommunerne fortæller om SUPP, og alle førtidspensionister har krav på at få den. Jeg har også meget stort fokus på at vejlede forældre om værgemål.

Har du et godt råd til andre frivillige eller personer, der overvejer at blive frivillige i LEV?
- Godt spørgsmål. Mange forældre får nok et behov for at engagere sig, men det er for det meste først, når deres egne børn, som er så energi- og tidskrævende, er blevet store.

- Jeg tror ikke, jeg har et råd til andre frivillige, men jeg har et generelt råd til alle forældre, og det er: Pas på dig selv. Lad være med at få dårlig samvittighed over, at du trækker stikket ud engang imellem eller lader det hele sejle, at du tager på ferie eller bruger penge på dig selv. Pas på dig selv og vær god ved dig selv, for hvis du går ned med flaget, så har dine børn ikke nogen.

I LEV bakker vi op om frivilligt arbejde, der understøtter LEVs formål – nemlig at forbedre livsvilkårene for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. På www.lev.dk kan du læse om mulighederne for frivilligt arbejde i foreningen, finde LEVs aktuelle frivilligprojekter og kontaktoplysninger til LEV-kredsen i dit lokalområde.

 

BOKS 

Frivilligportræt
Over hele landet gør frivillige i LEV en forskel for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Nogle kæmper en politisk kamp for at forbedre livsvilkårene, nogle hjælper familier i svære livssituationer, nogle skaber glæde som besøgsven eller yder en indsats ved at stable sommerfesten på benene. Men hvad driver LEVs frivillige? Og hvorfor er de aktive i netop LEV?

LEV Bladet bringer i hele 2018 en række portrætter, som sætter ansigt på frivilligheden i LEV. I hvert blad fortæller en ny frivillig om sin rolle i LEV og motivationen bag.

BOKS

LEVs Aftentelefon – et tilbud om en støttende samtale
LEVs aftentelefon er et supplement til LEVs traditionelle rådgivningstilbud og kan rumme mere bløde snakke, der kan være mindst lige så væsentlige for dig, der ringer, men som LEVs telefon- og netrådgivning ikke har samme kapacitet til. Aftentelefonen er primært rettet mod pårørende, men mennesker med udviklingshæmning og fagfolk kan også have glæde af at benytte tilbuddet.

De frivillige i LEVs Aftentelefon har alle haft udviklingshæmning inde på livet og modtaget undervisning i samtale- og rådgivningsteknikker. De er derfor godt klædt på til at føre en støttende samtale om emner, der berører udviklingshæmning.

LEVs Aftentelefon er åben hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00. Telefonnummeret er 2851 5252.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2018