netværk4.jpg 24.01.2018

NYT TILBUD: Samtalegruppe for voksne søskende i Østjylland

Landsforeningen LEV tilbyder samtalegrupper for voksne søskende. Med base i det østsjællandske har LEV i et par år haft en samtalegruppe for voksne søskende i alderen 18-40 år. Der startes nu en gruppe i Østjylland, som vil blive drevet efter samme principper som den sjællandske. Møderne forventes afholdt centralt i Aarhus.

Møderne vil blive faciliteret af en psykolog, men der vil ikke være tale om psykologsamtaler eller behandling.

Samtalegruppen giver voksne søskende mulighed for at dele tanker, erfaringer, bekymringer og handlemuligheder i forhold til at have en bror eller søster med udviklingshæmning - alt i et uformelt og fortroligt forum med professionel facilitering. På møderne kan eksempelvis drøftes betydningen af have en bror/søster med udviklingshæmning, opvækst, og hvordan man ser sig selv som søskende, når ens forældre ikke længere kan tage sig af bror/søster med handicap.

Tilbuddet er gratis. Eneste krav til deltagerne er at være søskende til en person med udviklingshæmning.

Begge grupper optager løbende nye deltagere.

Spørgsmål og tilmelding kan rettes til Sonja Pelle Nielsen i LEVs sekretariat på 3635 9696 eller spn@lev.dk

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap