bosteder_tilsyn.jpg Forsiden af rapporten om tilsyn på bosteder 02.07.2018

Styrelse: Store problemer med medicinhåndtering på bosteder

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der er store problemer med medicinhåndtering på landets bosteder for blandt andre voksne med udviklingshæmning.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte sidste i 2017 år et såkaldt risikobaseret tilsyn på landets bosteder. Konceptet i det risikobaserede tilsyn – ikke at forveksle med det sociale tilsyn - er, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en samlet risikovurdering udvælger forskellige behandlingssteder, som der føres tilsyn med. Bosteder efter serviceloven er ikke behandlingssteder i sundhedsfaglig forstand, men mange af beboere modtager en eller anden form for sundhedsfaglig behandling. Blandt andet derfor har Patientsikkerhedsstyrelsen udvalgt bosteder som fokusområde i 2017

Forleden udsendte Patientsikkerhedsstyrelsen en samlet rapport over resultaterne af tilsynet. 136 bosteder fik tilsynsbesøg, og for 36 bosteder – svarende til 28 % - udløste besøget et påbud. Problemerne opstår særligt omkring håndtering af medicin. Mere specifikt drejer det sig om:

  • Medicinlister, som ikke bliver ajourført
  • Manglende overensstemmelse med medicinliste og antallet af tabletter i doseringsæsker
  • Manglende dokumentation hvilken medicin borgeren havde fået ordineret af lægen.

Den usikre håndtering af medicin er ifølge enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Charlotte Hjort ”et alvorligt problem for patientsikkerheden”.

Bosted, der får et påbud, har et ansvar for at rette op på forholdene, og Styrelsen følger op på problemerne ved efterfølgende besøg. Her er det gode budskab ifølge Charlotte Hjort, at der er udsigt til bedring. De foreløbige tilsyn i 2018 viser, at botilbuddene har lært af de foregående tilsynsbesøg.  Desuden forbereder Styrelsen for Patientsikkerhed en temadag for bostederne, som forventes afholdt i andet halvår 2018.

Landsformand for LEV Anni Sørensen udtaler:

- At der er udfordringer med medicinhåndtering på landets bosteder er ikke ny viden. Desværre langt fra! Det kan få meget alvorlige konsekvenser for den enkelte, hvis der ikke er ordentlig styr på medicinen og andre grundlæggende sundhedsforhold. Derfor er det godt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på området. Det er mit håb, at man vil følge området ikke bare i 2017 og 2018, men indtil alle - borgere, pårørende, og fagfolk – kan være trygge ved situation.

- Selvom der er grund til tilfredshed med styrelsens tilsyns-fokus, så synes jeg også at dette endnu engang viser behovet for opsøgende sundhedstjek i forhold til mennesker med udviklingshæmning og andre med lignende udfordringer. Et sundhedstjek skal have et bredere fokus på den enkeltes sundhedstilstand, men medicinen er jo et centralt element.

Læs mere på Patientsikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder den fulde rapport

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden