FM_17.jpg 07.06.2018

Programmet på årets folkemøde

LEV er igen i år til stede på Folkemødet på Bornholm for at sætte fokus på politiske mærkesager for mennesker med udviklingshæmning. Vi deltager i debatter under hele Folkemødet i andre organisationers telt, og lørdag den 16.  juni har vi et fælles telt med Ligeværd på Kæmpestranden, J18. Så hvis du er på Bornholm mellem den 14. og 17. juni, så kig forbi og få en snak med vores formand, næstformand, forretningsudvalg, frivillige og medarbejdere.

Program for LEVs aktiviteter på Folkemødet

Fredag den 15. juni

10.30 - 11.30 ”Velfærdens 3. vej - civilsamfundet løfter velfærd” Debat om civilsamfundets rolle som den 3. vej i velfærden. Danmark har brug for flere Mariehjem

Sted: OPS Scenen A29. deltager fra LEV: Ib Poulsen, næstformand, tidl. direktør i Socialt Lederforum.

 

14.00-14.50 ”Ulighed i sundhed på Handicapområdet” Mennesker med handicap deltager mindre i screeninger og forebyggende undersøgelser - hvad gør vi?

Sted: DUOS’ telt J28. deltagere fra LEV: Anni Sørensen, formand og Thomas Gruber, konsulent

 

16:30 - 17:15 Fremtidens bosteder Hvordan kommer vi tættere på det frie fleksible ungdomsliv på et bosted?

Sted J28 - DUOS - Sammen om handicap, deltager fra LEV: Torben Wind, direktør

 

16.30-17.30. ”5 bud på kvalitet i STU’en” STU Alliancen spørger hvilke elementer der bør indgå i kvalitetssikring af uddannelsen.

Sted: Ligeværds telt J18, deltager fra LEV: Anni Sørensen, formand

 

Lørdag den 16. juni

10.30 - 11.30: ”KLAPjob: Gevinst for borger, virksomhed & kommunal økonomi” KLAPjob er på vej mod 3000 jobs til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Hør hvordan.

Sted: Ligeværds telt J18, Torben Wind, Direktør og Claus Bergmann Hansen, Projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob

 

12:00 - 12:45: Hver ottende beboer på et bosted har ingen venner 

Sted J28 - DUOS - Sammen om handicap, deltager fra LEV, Ib Poulsen, næstformand

 

12.00-13.00: ”Dagens arbejdsmarked for unge med udviklingshæmning” Samfundstoget kører mod arbejdsmarkedet, men unge med udviklingshæmning står tilbage på perronen.

Sted: Ligeværds telt J18, deltager fra LEV: Anni Sørensen, formand

 

15.00 - 16.00: ”Fælles ansvar: Beskyttet beskæftigelse og lokalt erhvervsliv” Se og hør, hvordan produktionen udfoldes mellem det beskyttede værksted og virksomheden.

Sted: Ligeværds telt J18, deltager fra LEV: Henrik Stilling, kredsformand LEV Bornholm

 

16.30 - 17.30: ”KLAPjob: Gevinst for borger, virksomhed & kommunal økonomi” KLAPjob er på vej mod 3000 jobs til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Hør hvordan.

Sted: Ligeværds telt J18, Torben Wind, direktør og Claus Bergmann Hansen, projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob

 

16.30 Oversete sygdomme hos mennesker med handicap – hvad gør vi? Fælles debat med SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Muskelsvindfonden og Danske Handicaporganisationer (DH) 

Sted K19 - SIND K - Kirkepladsen, deltager fra LEV Anni Sørensen, formand

 

Søndag den 17. juni

10:00-11.00: ”Skal velfærdsteknologi redde menneskeliv” Kan og vil vi den teknologiske udvikling?

Sted J28 - DUOS - Sammen om handicap, deltager fra LEV: Ib Poulsen, næstformand

 

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden