Lars Gjermandsen.jpg (1) Lars Gjermandsen, ULF. Foto: Claus Frederiksen 16.05.2018

Forhandlinger om magt er i gang

Børne- og socialminister Mai Mercado og en bred kreds af politikere på Christiansborg startede i midten af april forhandlingerne om ændring af servicelovens magtanvendelsesregler på voksenområdet. LEV og flere andre foreninger har markeret sig i debatten om emnet i medierne.

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV

Folketingets partier er i øjeblikket ved at lave et såkaldt serviceeftersyn af servicelovens magtanvendelsesregler. Reelt handler det om en meget bred vifte af emner. Politikerne taler således både om Børne- og Socialministeriets anbefalinger om lempelse af, hvornår og på hvilken måde personalet i diverse botilbud, ældrecentre mv. kan foretage indgreb. Men på dagsordenen er også en lempelse af reglerne for, hvornår en kommune kan flytte beboere i botilbud.

Vi vil ikke være ludobrikker
Det sidste emne om kommunernes mulighed for at flytte mennesker fra deres hjem, var omdrejningspunktet for et debatindlæg af formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), Lars Gjermandsen, i dagbladet Politiken den 23. april. Under overskriften ”Vi vil ikke være kommunernes ludobrikker”, kritiserer han et af de forslag, som aktuelt diskuteres på Christiansborg:

”Planen er at indføre nogle såkaldte klausuler i lejekontrakterne, der gør det meget nemmere for en kommune at flytte en beboer i et botilbud eller en almen plejebolig til en anden bolig,” forklarer Lars Gjermandsen i indlægget. Det er et ubehageligt signal synes ULF-formanden: ”I Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, synes vi, at det er en ubehagelig besked, som KL og regeringen sender til os med forslaget om klausuler i vores lejekontrakter eller boligdokumenter. Det er en besked om, at vi og vores rettigheder er mindre værd, fordi vi har et handicap. Det er en besked om, at vi skal flyttes rundt mellem institutioner for at få den nødvendige hjælp – i stedet for at kommunen flytter rundt på hjælpen.”

Debatindlægget blev nogle dage senere besvaret af kontorchef i KL, Niels Arendt Nielsen, ligeledes i Politiken. Han forklarede, at KL støtter ”… at det i særlige tilfælde skal være muligt at flytte borgeren til en anden bolig, hvor borgeren kan få en bedre hjælp i et andet botilbud end i det botilbud, borgeren allerede bor i”. Ifølge kontorchefen handler det ikke om, ”… at vi vil flytte rundt på nogen, som det nu passer kommunen bedst,” men blot om at give botilbudsbeboerne den bedste indsats. Med andre ord, så virker det som om, at KL mest af alt betragter et længerevarende/varigt botilbud som en slags hospital snarere end et hjem.

Niels Arendt Nielsen undlader i øvrigt helt at omtale, at der også er andre motiver bag bolig-forslaget end hensynet til indsatsen for borgerne. I Børne- og Socialministeriets rapport om serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne, fremgår det således tydeligt, at kommunerne ”… efterspørger adgang til en fleksibel og effektiv brug af boligerne” (side 30).

Ældre Sagen og LEV gør fælles front
Den del af Børne- og Socialministeriets anbefalinger, som handler om lempelse af, hvornår og på hvilken måde personalet kan anvende magt og andre indgreb over for beboere i botilbud, ældrecentre mv., har også været genstand for debat.

Ældre Sagens administrerende direktør Bjarne Hastrup og LEVs landsformand Anni Sørensen havde i starten af april et længere fælles debatindlæg i Jyllands- Posten. Her var overskriften ”Magt eller nærvær? Vi står ved en skillevej".

I indlægget opfordrede de to organisationsrepræsentanter til, at politikerne tænker sig rigtig godt om, før de går i den retning, som anbefales i Børne- og Socialministeriets rapport om ændring af magtanvendelsesreglerne. ”Anbefalingerne [i ministeriets rapport, red.] går alle i retning af at gøre det nemmere for personalet at anvende magt og foretage indgreb i det enkelte menneskes integritet og selvbestemmelse. Oven i det ønsker ministeriet at fjerne en stor del af den myndighedsovervågning, som i dag er en del af reglerne,” konstaterer Bjarne Hastrup og Anni Sørensen blandt andet. De udtrykker i den forbindelse bekymring for, at magtanvendelsen i højere grad ”slippes fri” i de enkelte plejecentre, botilbud mv. – helt uden registrering, dokumentation eller tilsyn.

På den baggrund opfordrer direktøren og landsformanden politikerne til, at ”… tænke over, hvad det vil betyde for kulturen blandt personalet i plejecentre og i botilbud. Og til, at man overvejer, hvad det siger om vores samfund, hvis vi vælger mere magtanvendelse på bekostning af tilstrækkeligt og solidt uddannet personale.”

Både dette debatindlæg og ULF-formandens om KL og regeringens boligforslag blev delt flittigt på Facebook og er således nået bredt ud.

Skepsis blandt flere partier
De politiske forhandlinger om Børne- og Socialministeriets anbefalinger er fortsat i gang på Christiansborg. Det er umuligt at forudsige resultatet, men LEV har fået en række meldinger, som tyder på udbredt skepsis blandt mange af partiernes ordførere på området. Hvis der indgås en politisk aftale, er det forventningen, at regeringen vil komme med et egentligt lovforslag, som kan behandles i Folketinget efter sommerferien.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 3 2018