Lasse Steenstrup Højen, Best Buddies Aarhus.jpg Foto: Anita Graversen 16.05.2018

Mød en frivillig: Lasse Steenstrup Højen - Best Buddies Aarhus

Lasse Steenstrup Højen er frivillig koordinator i Best Buddies Aarhus, et projekt i LEV, der danner venskaber mellem mennesker med udviklingshæmning og ikke udviklingshæmmede. Sammen med en anden koordinator er han lokal ankermand på projektet og sørger for den lokale formidling, rekruttering af nye frivillige, match af venner samt opfølgning på venskaberne. Desuden arrangerer han en række fællesarrangementer, hvor alle tilknyttet Best Buddies, enten som vennepar eller mens de venter på at blive matchet med en ven, har mulighed for at mødes.

Af Camilla Overgård Nielsen, organisationskonsulent i LEV

Hvad går dit frivillige arbejde i LEV ud på?
- Det går ud på at koordinere Best Buddies i Aarhus, blandt andet hverve nye frivillige og matche vennepar. At stå for nogle fællesarrangementer og ligesom være med til at give de her vennepar en fornemmelse af, at de er del af noget større. Grundlæggende handler det jo om at få budskabet ud og få hvervet nogle folk, sådan at man kan fortsætte venskabsprojektet Best Buddies i Aarhus. Det ser jeg som en væsentlig funktion ved koordinatorrollen. Min opgave som koordinator ligger i at holde styr på projektet, også internt i forhold til vennerne, tage ud og tale om Best Buddies og at planlægge og koordinere arrangementer.

Hvordan kom du i gang med dit frivillige arbejde i LEV?
- Jeg havde studeret til pædagog i København og besluttede mig for at flytte tilbage til Jylland, da jeg var færdig med studiet. Det endte med, at jeg flyttede til Aarhus, og så fandt jeg det her opslag på en frivillig projektkoordinator i Best Buddies på frivilligjob.dk. Jeg søgte det for at have noget at lave i Aarhus og for samtidig at lave noget, som jeg syntes var relevant i forhold til, hvad jeg gerne ville arbejde med senere som pædagog. Så af interesse både fagligt og personligt, men i virkeligheden også for at blive en del af Aarhus.

Hvor længe har du været frivillig?
- Cirka ti måneder nu.

Laver du det samme nu, som da du startede som frivillig i LEV?
- Ja, det gør jeg. Men jeg startede med at være eneste koordinator i Aarhus, så på den måde kan man måske sige, at det er blevet anderledes, fordi vi nu er to. Da jeg startede, skulle jeg løfte hele opgaven, men nu kan vi sparre med hinanden og fordele opgaverne imellem os. Så på den måde er opgaven kommet til at se lidt anderledes ud. Det giver en anden dynamik at være to. Alt det grundlæggende ligger selvfølgelig fast, der er et koncept, vi skal følge, men ellers er rammerne ret frie, så nu arbejder vi med at skubbe det i vores retning. For eksempel hvordan vores fællesarrangementer skal foregå, hvordan kommunikerer vi bedst muligt og alle sådan nogle ting.

Hvilken betydning har det, at dit frivillige arbejde handler om mennesker med udviklingshæmning?
- Det betyder egentlig alt. Jeg ville gerne ind og arbejde med de her venskaber, arbejde med at forbinde de her to verdener mellem udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede. At det handler om mennesker med udviklingshæmning er derfor helt centralt. På den måde bunder det i en faglig interesse. Jeg synes, at Best Buddies bevæger sig i et spændende område, som man måske ikke altid får øje på, når man er fagperson. Best Buddies repræsenterer jo det, der sker, når man tager hjem fra sit arbejde på et bosted eller værksted. Fritidslivet er enormt vigtigt for alle mennesker, det at have nogen at tage ud og drikke en kop kaffe eller gå i biografen med. Det er ekstremt interessant og vigtigt, at de her to typisk ret adskilte verdener mellem mennesker med udviklingshæmning og ikke udviklingshæmmede bliver forbundet.

Hvad bringer du ind i dit frivillige arbejde?
- Jeg bringer vel mig selv ind i det, og så forsøger jeg bare at bidrage med en god stemning til projektet. At møde folk, hvor de er, og ikke have fokus på, om vedkommende er udviklingshæmmet eller ikke udviklingshæmmet. Vi har travlt nok med hele tiden at putte folk i kasser, men i Best Buddies ser vi på, hvem der kan have det sjovt sammen. Er der to, som godt kan lide fodbold, så skal de jo prøve at mødes. Jeg prøver at se på, hvad det er, vi deler, i stedet for, hvad der adskiller os, begrænsningerne i ens liv.

Hvad giver det dig at være frivillig i Best Buddies?
- Jamen som pædagog får jeg indsigt i, at fritidslivet jo er enormt vigtigt at have fokus på. Og personligt der giver det mig jo bare vildt meget glæde, når vi får noget til at lykkes, og vi mødes, og man kan se, at de her venner i Best Buddies har det godt sammen. Det giver en masse god energi.

Kan du fortælle om en situation, hvor du oplevede at gøre en forskel?
- Så må det være det her med at være med i den proces, hvor der er to, der bliver matchet og mødes, og at man så efterfølgende hører, at de bare har haft en super hyggelig aften eller dag sammen, og at man har en fornemmelse af, at det også fortsætter. At man har sat gang i et venskab. Det er i hvert fald en oplevelse af at gøre en forskel, synes jeg.

Har du et godt råd til andre frivillige eller personer, der overvejer at blive frivillige i LEV eller Best Buddies?
Så er det nok, at man ikke skal være så bange for at committe sig til et frivilligt arbejde. Som frivillig koordinator kan man godt møde folk, som rigtig gerne vil, men som har en masse forbehold. Men man skal ikke være bange for at binde sig i en periode, for man får rigtig meget tilbage. Man får en masse gode oplevelser og glæde tilbage, som man jo ville gå glip af, hvis man hele tiden er bange for at fordybe sig i et frivilligt arbejde. Det er synd, hvis bekymringen for, hvor meget tid det frivillige arbejde vil tage, får en masse gode folk til at fravælge det. For det er jo også en af forcerne ved frivilligt arbejde, at det er fleksibelt. Man finder den tid, man nu engang har til det. Der går garanteret mere tid med at se Netflix rundt omkring end på at være frivillig – og Netflix kan alle finde tid til, så hvorfor ikke involvere sig i et interessant frivilligt projekt?

 

BOKS: Om Best Buddies

Best Buddies er et projekt i Landsforeningen LEV, der danner venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede med udgangspunkt i fælles interesser samt alder og køn. Vennerne har kontakt en gang om ugen, enten med sms eller en opringning, og mødes som udgangspunkt to gange om måneden. Lige nu er Best Buddies aktiv i Holstebro og Aarhus. Læs mere om Best Buddies på bestbuddies.dk.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 3 2018

Læs mere Læs hele bladet