landsmøde_billede.JPG 06.11.2018

Landsmøde: Hvor skal vi hen?

LEV afholdt i weekenden landsmøde i Nyborg. 105 LEV-folk var mødt op for at sætte ord og tanker på ”fremtidens” LEV. Overskriften for hele landsmødet var da også ”LEV i bevægelse”

Den kommunale Bermudatrekant
Der blev lagt ud med to oplæg. Det første fra professor Steen Houmark, hvor fokus var et blik ind i den virkelighed, der reelt møder mange af LEVs aktive, når de er i kontakt med deres lokale kommune. For en kommune er ikke bare nogle politikere i x-købing og en stribe medarbejdere. Det er en kæmpe maskine med mange forskellige dagsordener og virkeligheder. Men en maskine som samtidig er underlagt lovgivning, afgørelser og meget andet. Derfor har Steen Houmark opstillet en model, som han kalder den kommunale Bermudatrekant, der udgøres af henholdsvis ”borger”, ”leverandør” og ”myndighed”. Det er et voldsomt kompliceret samspil, som man som LEV-aktiv, eller lobbyist, godt kan forberede sig på tager tid at komme ind i.

Få nogle alliancepartnere
Steen Houmarks indlæg blev fulgt op af kommunikationsmanden Peter Mose, der gav en række eksempler på, at netop alliancer med andre kan være vejen til en vis gennemslagskraft over for politikere og andre beslutningstagere. LEV vil ofte være for lille til at løfte en problemstilling alene, men sammen med andre, kan der komme pondus bag. Men alliancer er ikke nødvendigvis problemløse – for LEV ønsker selvfølgelig noget fra sine alliancepartnere, men de ønsker jo også noget fra LEV. Den vekselvirkning skal man være opmærksom på.

Hvor skal vi hen?
Fyldt på med viden og nye tanker om den kommunale virkelighed, og hvordan man eventuelt kan få en fod indenfor, bestod resten af landsmødet af en række politiske og organisatoriske workshops. Her kunne man halvvejs i denne repræsentantskabsperiode for LEV drøfte status og videreudvikling af vigtige politiske emner som bolig, sundhed, beskæftigelse, lokale aktiviteter og retssikkerhed.

De organisatoriske temaer havde fokus på LEVs organisations- og kommunikationsprojekt, der kører i øjeblikket. Det handler blandt andet om LEVs organisationsstruktur, en ny grundfortælling samt LEVs navn og logo. Igen opdelt i grupper diskuterede landsmødedeltagerne positive og negative sider ved en navneændring, opbygningen af HB med meget mere.

Det sker der nu
Det var altså ikke et landsmøde, hvor man bagefter kunne sætte to streger under beslutninger om det ene og det andet. Det handlede i stedet om visioner for fremtiden, ideudvikling og trykprøvning af nogle af de tiltag, der allerede er i gang eller på vej. Og der var masser af input at tage med fra Nyborg til det videre organisationsarbejde. Også konkrete ideer – eksempelvis at indgå i partnerskaber om alt fra sommerhøjskoler til suppekøkkener. Input fra grupperne blev til sidst samlet sammen og overgivet til de arbejdsgrupper, der lige nu under organisations- og kommunikationsprojektet arbejder med disse emner.

Læs mere Landsmøde 2018

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden