AnniLEVThomasKL.jpg 02.11.2018

LEV og KL: Samarbejde får mennesker med handicap i job

Regeringens nye udspil “Flere mennesker med handicap skal i job” indeholder en række gode forslag, men for at komme helt i mål er der behov for flere konkrete løsninger, skriver Anni Sørensen og Thomas Kastrup-Larsen.

Debatindlæg af Anni Sørensen og Thomas Kastrup-Larsen, hhv. Landsformand i LEV og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, bragt i Altinget torsdag d. 25. oktober 2018.

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere - alligevel er det fortsat kun fem ud af ti borgere med et handicap, der er i job. Men det er ikke fordi, de ikke vil – tværtimod. Rigtig mange vil gerne arbejde – og det engagement og den motivation skal vi selvfølgelig gribe. Det kræver en fælles indsats, hvis flere borgere skal have del i opsvinget. Og det gavner os alle – ikke blot den enkelte borger med handicap, men også virksomhederne og samfundet generelt, når det sker.

Virksomhederne i centrum
Derfor ser vi positivt på regeringens nye udspil 'Flere mennesker med handicap skal i job'. Udspillet indeholder nemlig en række gode forslag, men for at komme helt i mål er der efter vores mening behov for yderligere konkrete løsninger. Løsninger, som vi håber, at Folketingets partier vil tage fat på – og ikke mindst afsætte midler til – i de satspuljeforhandlinger, som er i gang netop nu.

Skal regeringens ambitiøse målsætning, om at 13.000 personer med handicap skal i arbejde inden 2025, indfries, så er der behov for, at virksomhederne i endnu højere grad bliver centrum for beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. For vi ved, at det er det mest effektive instrument til at få folk i job.

Oprust samarbejdet mellem handicaporganisationer og kommuner
Samtidig skal vi opruste samarbejdet mellem civile handicaporganisationer og kommuner. En række indsatser har vist, at der ligger et potentiale her, når det kommer til denne gruppes beskæftigelsesmuligheder.

Et eksempel på det er jobindsatsen KLAPjob, som drives af Landsforeningen LEV med en række andre handicaporganisationer som samarbejdspartnere. Formålet er at skaffe mennesker med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder ind i skånejobs på det ordinære arbejdsmarked. I dag samarbejder langt de fleste kommuner i en eller anden form med indsatsen, og samarbejdet viser, hvordan vi ved at gå sammen kan skabe resultater. Og vel at mærke resultater, der ikke er til at komme uden om. Ifølge LEVs optælling har 2800 borgere siden 2009 fået en plads på arbejdsmarkedet via KLAPjob.

Særlige løsninger og samarbejdskonstruktioner
Et andet rigtig godt eksempel er Aalborg AKTIV, som er Aalborg Kommunes tværgående beskæftigelsesenhed for mennesker med handicap, som er tilkendt social pension (førtidspension). I Aalborg AKTIV er borgeren og kommunen sammen om at finde de muligheder, der matcher den enkeltes ønsker, og derefter bygges der bro til de ønskede arbejdspladser. I Aalborg AKTIV er samarbejdet med den enkelte borger helt afgørende.

Det er ikke uden udfordringer for borgere med handicap at træde ind på arbejdsmarkedet, og derfor kan det også være nødvendigt med særlige løsninger og samarbejdskonstruktioner. Det er derfor vigtigt, at arbejdet baseres på initiativer, vi ved virker. Det er vigtigt, at de gode tiltag, der allerede findes, bliver kortlagt og formidlet, så arbejdet står på det bedst mulige grundlag.

Partierne skal inspireres af de gode eksempler
LEV, KL og kommunerne vil fortsætte med at arbejde sammen, så flere borgere med handicap kommer med i opsvinget. Og vi skal have virksomhederne med.

Vi håber derfor, at Folketingets partier under forhandlingerne om satspuljen vil lade sig inspirere af de gode eksempler på beskæftigelsesrettede indsatser og give gode rammer for, at der kan udvikles nye samarbejder herom mellem organisationer og kommuner.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap