konfelogo6.jpg 29.11.2018

Seksualitet og handicap

Alle mennesker har en seksualitet. Men har alle også mulighed for at udleve den?

Hvor bredt skal seksualitet egentlig forstås? Hvordan kan man udleve sin seksualitet, hvis man er udfordret af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser? Hvilke rettigheder – og reelle muligheder - har man for at udleve sin seksualitet, når man bor på et botilbud? Hvilke problematikker opstår mellem borgeren og den der skal støtte? Hvordan får man ordforråd til at tale om seksualitet, hvis man ikke har talesprog eller kan skrive hvad man vil? Hvad vil den enkelte gerne kunne sige?

Spørgsmålene er mange – og temadagen giver inspiration til, hvordan vi styrker mennesker med funktionsnedsættelser i muligheden for et seksualliv. To unge med CP og en repræsentant fra ULF rusker op i os alle fra dagens start, og en vifte af kompetente specialister og fagfolk belyser lovgivningen og praktiske handlemuligheder, både når man er fagperson, pårørende eller selv har en funktionsnedsættelse.

Temadagen henvender sig til faggrupperne på botilbud og uddannelsestilbud, til BPA ansatte, og til borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende. Vi forsøger at dække emnet bredt og giver valgmuligheder i parallelle workshops for forskellige synsvinkler.

Mennesker med funktionsnedsættelser kan for eksempel være folk ramt af muskelsvind, gigt, cerebral parese, samt kognitive handicap som udviklingshæmning, hjerneskade og autisme.

 

Velkommen til temadag

ISAAC Danmark
Landsforeningen LEV
CP Danmark (Spastikerforeningen)

 

Tid: 28. januar 2019, kl. 9-16

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Deltagerpris: 900 kroner

Eventuelle spørgsmål rettes til CP Danmark (Spastikerforeningen) på telefon: 3888 4575.