troels-lund-poulsen-soejlegang_web.jpg Foto: Jens Astrup 01.10.2018

Handicapudspil på beskæftigelses-området

Regeringen er i dag kommet med et udspil, der skal få flere mennesker med handicap i job

’Nyt udspil skal hjælpe tusindvis af borgere med handicap i job’. Sådan præsenterer regeringen selv deres udspil. Og det er da også et ambitiøs mål regeringen har sat sig. Frem mod 2025 skal … antallet af personer med et større handicap på arbejdsmarkedet øges med 13.000... Og til det formål har regeringen afsat 120 millioner kroner.

Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, siger blandt andet om udspillet:
"Jeg har store forventninger til udspillet. Det er mange år siden, at der sidst blev sat målrettet ind på området. Nu er det slut med skåltaler og gode idéer. Der skal handling til. Det skylder vi den enkelte med handicap, som både kan og vil bidrage, og de mange virksomheder, som mangler arbejdskraft.
Derfor har regeringen også sat et klart mål for udspillet. 13.000 personer med handicap skal i beskæftigelse."

Regeringen foreslår i udspillet at fjerne den nuværende aldersgrænse for hjælpemidler til job, ligesom man vil indføre et kompetencekort. Kortet skal give virksomhederne et indblik i mulighederne for støtteordninger for den enkelte borger med handicap. Regeringen foreslår også, at der de næste tre år skal afholdes en årlig jobuge, hvor virksomheder og personer med handicap kan møde hinanden.

Regeringen vil også forbedre uddannelsesmulighederne for unge med handicap blandt andet ved at gøre det nemmere at tage en erhvervsuddannelse. Og endelig vil regeringen også kortlægge jobcentrenes handicapindsats og lave årlige surveyanalyser. Se det fulde udspil her.

Udspillets intentioner bliver også positivt modtaget af LEVs landsformand, Anni Sørensen:
- Først og fremmest må jeg sige, at det er positivt, at regeringen med dette udspil sætter fokus på området – det er der brug for.

Landsformandens jubel er dog ikke endeløs.
- Jeg kunne godt tænke mig, at regeringen havde været mere præcis om hvordan den vil nå sin målsætning. Indholdet i udspillet er meget lidt konkret, så derfor er der grund til at vente med de helt store roser til vi ser hvordan det bliver realiseret. Jeg er lidt skuffet over, at mennesker med udviklingshæmning ikke er nævnt under ’Regeringens initiativer’, men det håber jeg, at der bliver rettet op på, når initiativerne skal realiseres.

LEVs beskæftigelsesindsats, KLAPjob, har fået nyt nyhedsbrev!

LEVs beskæftigelsesindsats, KLAPjob,  har fået nyt nyhedsbrev!