sommerfest i gården.JPG Billede fra Djurslands Folkehøjskole 13.09.2018

Ændringer af handicapstøtte til højskoler sat på pause

Som tidligere beskrevet her på LEV.dk udsendte Kulturminister Mette Bock i sommer et forslag om reform af den såkaldte SPS-støtte – specialpædagogisk støtte - til mennesker med på højskoler. Omlægningen af støtten medførte kritik fra både de ramte højskoler og en række handicaporganisationer herunder LEV. Nu har ministeren lyttet til kritikken og trukket den del af forslaget, som handlede SPS-støtte.

Kulturminister Mette Bock har valgt at trække et forslag om omlægning af SPS, specialpædagogisk støtte, som gør det muligt for højskoler som Djurslands Folkehøjskole og Egmonthøjskolen at tilbyde højskoleophold til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Landsforeningen LEV var sammen de ramte højskoler og en række andre handicaporganisationer bekymrede, fordi forslaget samlet set ville medføre en markant reduktion i bevillingen for de højskoler, som tilbyder ophold til mennesker med handicap. Læs mere om LEVs syn på forslaget i dette debatindlæg af Landsformand Anni Sørensen. 

Ministeren har nu trukket forslaget af bordet og bebuder nu i stedet en undersøgelse af, hvordan højskolerne hidtidigt har anvendt deres midler. Analysen vil ”i særlig grad have fokus på, at midlerne, der søges til de enkelte elever, også i praksis tilgår de enkelte elever, og at de ikke anvendes til andre formål”, skriver ministeriet i denne pressemeddelelse.

På den baggrund udtaler Landsformand for LEV, Anni Sørensen:
- Der er grund til at rose Mette Bock for at have lyttet til kritikken fra de organisationer og aktører, som er involveret på dette område. Jeg forstår godt, at ministeriet vil analysere højskolernes økonomi. Jeg håber bare, at man vil inddrage højskolerne og brugerorganisationerne i dette arbejde. For det er vigtigt at være opmærksom på, at forskellige typer handicap også medfører forskelle i karakteren af de direkte og afledte ekstraudgifter, som højskolerne har. En fremtidig finansieringsmodel bør tage højde for dette.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt information om, hvornår undersøgelsen af højskolernes økonomi vil blive sat i gang.