11.04.2019

Niels Erik Bank-Mikkelsens internationale betydning

Interessen for åndssvaghed blev i 1960’erne temmelig udbredt. Der blev afholdt konferencer, tænkt mange tan­ker og lavet mange samarbejdsrelatio­ner på tværs af lande. Bank-Mikkelsen blev med sin indsigt, veltalenhed og elegance en stor del af den interna­tionalisering. Han rejste verden rundt, og gjorde sig ikke mindst bemærket i USA, hvor han i 1967 fik stor medieom­tale, da han over for The San Francisco Chronicle udtalte, at forholdene på en anstalt for sindslidende og ånds­svage, han havde besøgt, var af en standard som det ikke ville være til­ladt at behandle kvæg på i Danmark. Den udtalelse vakte en del opsigt – og Californiens guvernør, Ronald Reagan, blev inddraget i sagen.

Bank-Mikkelsen havde også en stor aktie i det fællesnordiske samarbejde, NVPU, der blev etableret i 1963.

Og så har han nærmest opnået stjer­nestatus i Japan. Den dansk-japanske højskolemand Tadao Chiba har arbejdet ihærdigt på at introducere japanske udvekslingsstuderende til Bank-Mikkel­sens normaliseringstanker, og det har med tiden medført, at den danske for­sorgschef er blevet et stort navn i Japan. Det skal i parentes bemærkes, at den japanske standard for levevilkår etc. for mennesker med udviklingshæmning er helt anderledes – og ofte meget dårli­gere – end den danske. Chiba var i øv­rigt initiativtager til oprettelsen af Niels Erik Bank-Mikkelsens mindefond i 1993, som han også er formand for.