11.04.2019

Normaliseringsprincippet – formuleret af Niels Erik Bank-Mikkelsen

  • Det er normalt, at man bor et sted, og at dagens øvrige aktiviteter udfol­des et andet sted.

  • Det er normalt, at børn bor hjemme, og at man forlader sit hjem, når man bliver voksen. Dette er revolutione­rende nyt for åndssvage.

  • Det er normalt, at børn går i skole – og at voksne har arbejde. Også dette er helt nyt for åndssvage.

  • Det er normalt, at man har fritid og ferie, hvilket de åndssvage heller ikke har haft før i tiden.

  • Det er normalt, at man lever i et to-kønnet milieu, og at man gifter sig, hvis man føler lyst og trang til det. Det har åndssvage kun i begrænset omfang mulighed for.

  • Det er normalt, at man får en pas­sende straf, hvis man har begået en strafbar handling. De åndssvage risikerer i denne situation at komme i retspsykiaternes hænder, at blive stemplet som åndssvage med retten til ikke at blive straffet, men 'behand­let'. Det betyder i mange tilfælde flere års indespærring, som opleves som tidsubestemt straf uden nogen proportionalitet mellem den begå­ede forbrydelse og afsoningens tid.

Kilde: N.E. Bank-Mikkelsen: Noget om åndssvage, Thannings og Appels Forlag, 1971