OdenseIMG_5604.JPG Fra borgermødet i Odense 28.08.2019

Borgermøder og rådgivning skal hjælpe berørte borgere

LEV har i København og Odense arrangeret borgermøder og rådgivningsworkshops, der skal hjælpe borgere, der er berørt af besparelserne på handicapområdet.

I et varmt kulturhus i midten af Odense var knap 100 mennesker med udviklingshandicap og pårørende i går mødt frem for at høre på – og være i dialog med – de tre centrale rådmænd fra Odense Kommune. Mange havde trodset fristelsen til en aften hjemme i det gode vejr og var i stedet mødt op for at fortælle om den virkelighed, de møder.

Skarp kritik fra de fremmødte
Debatten var arrangeret af LEV Odense og Kontaktforum, der er et samarbejde mellem LEV Odense og pårørenderåd i kommunen. Formand for LEV Odense, Jon Boje Jensen, indledte og bød velkommen. Han understregede, at det er vigtigt, at de ansvarlige politikere taler med pårørende og hører om konsekvenserne af de beslutninger og prioriteringer, som de foretager. Derfor var der ved arrangementet lagt stor vægt på, at de mange fremmødte fik lejlighed til at fortælle rådmændene om den virkelighed, de møder.

Og det var skrappe sager, der kom fra de fremmødte. Flere fortalte om helt uholdbare forhold i kommunens botilbud, hvor der er blevet sparet på personalet gennem flere år. Andre fortalte om håbløs spild af tid og ressourcer – både for forældre til unge med handicap og for de mange skiftende sagsbehandlere.

Samtidigt i København 
Et andet sted i Danmark, nemlig i kantinen på TV Glad i København, afholdt LEV i går en rådgivningsworkshop. Hensigten var at give de borgere, der er ramt af de omfattende besparelser i kommunen, hjælp og sparring til at klage over de afgørelser, der enten er kommet, eller som sandsynligvis er på vej. Mange borgere rammes af kommunens nye kvalitetsstandarder, og det har fået både pårørende, græsrodsbevægelser og medlemsorganisationer på banen med en skarp kritik. Der var stor interesse for LEVs rådgivningsworkshop, hvor omkring 20 deltog. Af samme årsag er der planer om at lave yderligere workshops.

Politisk gehør lokalt og nationalt
For en uge siden afholdt LEV og LEV København borgermøde i København, hvor blandt andre socialborgmesteren deltog. Cirka 80 bekymrede og frustrerede borgere deltog i borgermødet, og også her var der skarp kritik af besparelser over for mennesker med handicap.

Både i Odense og i København var politikerne meget lydhøre over for de fremmødtes kritik, som de tog på sig med henblik på at ændre de kritisable serviceniveauer. Ved begge arrangementer har politikerne peget på demografiske udfordringer og dårlig økonomi som årsag til besparelserne på handicapområdet.

Senest har både KL og socialministeren da også udtrykt, at de deler borgernes og kommunalpolitikernes bekymringer over besparelserne på handicapområdet.

Sætter lid til økonomiforhandlingerne
Både i København og i Odense ser man med stor spænding frem mod resultatet af de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Økonomien på området er alt for stram, og der er brug for, at pengene fra staten følger den såkaldte demografiske udvikling – altså at der i disse år både bliver flere ældre med behov for hjælp, og flere børn og unge. Men det er ikke tilstrækkeligt, at økonomien blot følger med demografien – der er også behov for, at der bliver rettet op på de skader, som de foregående års besparelser har forårsaget. Den udvikling må staten hjælpe kommunerne med at løfte, mente flere.

Økonomiforhandlingerne ventes afsluttet i næste uge.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne