bro_20171211_br_mia_nygaard_2323-edit_hjemmeside.jpg 08.08.2019

LEVs formand sender officielt brev til socialborgmesteren i Københavns Kommune

Københavns Kommune må sikre retssikkerheden for de mange som aktuelt rammes af kommunens voldsomme besparelser. Det er budskabet i et brev som LEVs landsformand i går sendte til socialborgmesteren.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, sendte i går et brev til socialborgmesteren i Københavns Kommune, Mia Nyegaard. Anledningen var kommunens nye såkaldte ”kvalitetsstandarder på handicapområdet”, som vil medføre store forringelser for mennesker med udviklingshandicap. De nye standarder vedrører blandt andet nye kriterier for optagelse i botilbud, forringelser af muligheden for beskæftigelse og aktivitetstilbud, forringet ferieledsagelse med videre. I en række tilfælde betyder de nye standarder eksempelvis, at beboere forsøges tvangsflytte fra et bosted, som de har været tilfredse med gennem mange år.

Opfordrer til skrotning af besparelser
I brevet opfodrer Anni Sørensen til, at de nye standarder helt skrottes – men også til, at socialborgmesteren sørger for, at de berørte borgere får den retssikkerhed, som de har krav på, hvis kommunen vælger at holde fast i deres beslutning om at gennemføre besparelserne.

De nye kvalitetsstandarder er aktuelt er ved at blive ført ud i livet gennem en række nye sociale afgørelser fra kommunen til de enkelte borgere. Og i den proces er mange mennesker med udviklingshandicap ekstraordinært sårbare, skriver LEVs landsformand, Anni Sørensen, blandt andet i brevet til socialborgmesteren. Hun påpeger i den forbindelse det urimelige i, at kommunens nye standarder derved vil ramme skævt:

- Erfaringsmæssigt ved vi imidlertid, at det kun er et mindretal som udnytter klagemulighederne i praksis. Langt de fleste klager ikke, uanset at de burde, og uanset at deres udsigt til at få medhold er lige så stort som dem, der klager. Københavns Kommunes nye standarder vil således i ekstraordinær stor grad ramme sårbare uden ressourcer eller netværk til at gennemskue klagesystemet og kæmpe sig igennem det. Det er, hvad jeg betegner som handicapbetinget ulighed i retssikkerhed.

Udnyttelse af ulige retssikkerhed
Denne ulighed i retssikkerhed mener Anni Sørensen er stærkt problematisk, og hun opfodrer derfor socialborgmesteren til at tage effektive initiativer, der kan styrke borgernes retssikkerhed i den aktuelle proces:

- Jeg formoder som sagt, at du er enig med mig i, at det vil være uanstændigt, hvis opnåelsen af det planlagte ”provenu” [kommunens forventede besparelser, red.] sker ved at udnytte denne ulige retssikkerhed. Derfor håber jeg også, at du vil tage passende og effektive initiativer, der så vidt muligt eliminerer dette alvorlige problem.

Anni Sørensen opfodrer desuden socialborgmesteren til at sikre rimelige vilkår for dem, som klager over de mange nye afgørelser. Hun mener, at socialborgmesteren straks må sikre:

- … at samtlige af kommunens afgørelser efter de nye standarder gives opsættende virkning eller et langt ikrafttrædelsesvarsel. Herved skal forebygges, at borgerne rammes af forringelser, som efterfølgende underkendes i Ankestyrelsen.”