Ejvind__3.jpg Foto: Hans Juhl 10.12.2019

”Jeg vil være LEV-mand resten af mine dage”

LEV Frederiksberg er en af de ældste lokale kredse i LEV. I år kan kredsen fejre sit 40 års jubilæum. Tidligere formand i LEV Frederiksberg, Ejvind Wilms, har været med til at forme kredsen fra start. LEV Bladet tog en snak med den tidligere formand om LEV dengang og nu ”Der er sket meget de seneste fyrre år”.

Af Clavs Sylvest, kommunikationsmedarbejder i LEV

75-årige Ejvind Wilms læner sig tilbage og fortæller om dengang for fyrre år siden. Dengang da hans søn Michael med udviklingshandicap skulle begynde i skole i Frederiksberg Kommune, men hvor der manglede de rigtige tilbud til ham.

- Det var faktisk lidt tilfældigt, at jeg kom ind i LEV. Dengang engagerede jeg mig i organisationen Skole & Samfund, der kæmpede politisk for bedre forhold på skolerne for eleverne. Og det ledte så frem til, at jeg deltog i dannelsen af de første lokale LEV-kredse, som jeg så efterfølgende blev en del af. Det er jo nærmest præcist 40 år siden.

Et liv så nær det normale som muligt
LEV har været en fast del af Ejvind Wilms liv lige siden. Gennem mange år som lokal LEV-formand på Frederiksberg har han været med til at hægte sig fast og råbe højt over for de lokale politikere i kampen for bedre forhold for mennesker med udviklingshandicap.

- Det var jo kummerlige forhold for mennesker med udviklingshandicap dengang for fyrre år siden. Der var for mange store institutioner, og nogle af de institutioner var jo skrækscenarier. Det ville vi gerne ændre på – sådan skulle det i hvert fald ikke være på Frederiksberg, fortæller Ejvind Wilms.

Niels Erik Bank-Mikkelsens ord – et liv så nært det normale som overhovedet muligt – blev centrale i det politiske bestyrelsesarbejde med at få lukket de store institutioner og få lavet nye bo- og aktivitetstilbud til mennesker med udviklingshandicap. Blandt andet købte LEV Frederiksberg en ejendom på Mathildevej og omdannede den til et mindre bofællesskab for 11 beboere. Mathildebo, navnet som bofællesskabet fik, ligger stadig på Mathildevej.

Bekymrende tendenser
Siden da har LEV Frederiksberg været med til at bygge og finansiere bo- og aktivitetstilbud, der kunne bidrage til mere inklusion i samfundet af mennesker med udviklingshandicap og til at skabe bedre livsvilkår og mere trivsel for målgruppen. Og kredsen var også ude med skarp kritik af politikerne, når kommunen traf beslutninger, der skabte forhindringer for den udvikling, som LEV Frederiksberg kæmpede for.

- Vi har da bidraget til at skabe en holdningsændring gennem tiden. Også blandt politikerne og embedsmændene – som jeg har haft mange diskussioner med. Men jeg synes desværre, at det er begyndt at gå den forkerte vej igen. Der er i de seneste år sket så mange besparelser på området både på landsplan og på Frederiksberg. Kommunen går i retning af de mere institutionsprægede botilbud. Det er et farligt skridt væk fra normaliseringsbegrebet og for inklusion i samfundet for mennesker med udviklingshandicap. Det er jeg meget bekymret for!

Den insisterende terrier
LEV Frederiksberg taler ikke for døve lokalpolitiske ører. Det politiske arbejde er et af bestyrelsens vigtigste indsatsområder, hvilket det har været igennem hele kredsens levetid. Det kom også til udtryk, da byens borgmester, Simon Aggesen, holdt tale for LEV Frederiksberg i Frederiksberg Hallerne, hvor kredsen for nylig holdt en festlig reception.

- I har råbt op i fire årtier. I har bidt jer fast som en insisterende terrier. I er en uvurderlig sparringspartner og samarbejdspartner. Tusinde tak for jeres store indsats og bidrag.

Det samme budskab kom fra formanden for kommunens handicapråd, Susanne Tarp:

- Det er fantastisk, I er til stede! I bider jer fast i haserne på politikerne. Det er godt at blive bidt i haserne. I er irriterende på den gode måde, og det er til glæde og gavn for os alle. Mange tak til jer.

Fingeraftryk i fremtiden
Efter et årelangt engagement i LEV Frederiksberg og med indflydelsesrige poster i både LEVs Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, takker Ejvind Wilms snart af og stiller ikke op igen til LEVs Hovedbestyrelse. Der må friske kræfter til, lyder argumentet, der dog også har undertoner af bekymring for fremtidens lokale kredsarbejde i LEV.

- Det er svært i dag at få de unge forældre engageret og fange deres interesse. Engang havde LEV et langt større korps af frivillige, der støttede op om LEVs målgruppe. Dér solgte vi mærker på Forglemmigej-dagen, der ligger på den sidste fredag i august. Og hvert år havde LEV boder på Børnehjælpsdagen, hvor vi var med til at sælge lodder. Begge dele gav et tilskud til kredsens arbejde, og var med til at skaffe frivillige og promovere LEV. Den slags gør man jo ikke rigtig mere. Vi skal gøre noget andet i dag for at gøre opmærksom på LEV og gøre vores arbejde for LEVs målgruppe mere synligt. Men jeg har desværre ikke svaret på, hvordan det skal lade sig gøre, siger Ejvind Wilms grinende.

Efter 40 års bestyrelsesarbejde i LEV, har Ejvind Wilms dog ikke tænkt sig at forlade LEV. Det kan han ikke, fortæller han.

- Jeg vil sætte mine fingeraftryk så længe, jeg kan. Jeg vil altid have et engagement i LEV. Man kan sige, at jeg vil være LEV-mand resten af mine dage.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 8 2019