Anni_Sørensen_4_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 10.12.2019

LEV: Sammen er vi stærke

I skrivende stund lægger LEV og en masse andre gode kræfter maksimalt pres på politikerne på Christiansborg for, at handicapområdet bliver prioriteret i den nye regerings første finanslov. Handicapområdet har fået mere plads i medierne, og det er lang tid siden, at handicapområdet har haft så stor politisk opmærksomhed, som tilfældet er.

Leder af Anni Sørensen, LEVs landsformand

Det skyldes blandt andet, at der er blevet skabt endnu tættere alliancer mellem handicaporganisationer, græsrodsbevægelser og pårørendegrupper og ikke mindst blandt de lokale kredse. Mange har delt deres personlige historier, og det har været med til at belyse de omfattende konsekvenser af besparelserne på handicapområdet. Det skal vi blive ved med. De konkrete casehistorier gør en stor forskel og er med til at gøre politikerne opmærksomme på konsekvenserne af deres politiske prioriteringer både nationalt og lokalt.

Partiernes handicapudspil i valgkampen og et perspektivrigt forståelsespapir har skabt forventninger. Vi er mange som regner med – og håber på – at regeringen vil reelle og effektive initiativer, der kan modvirke den afspecialisering på handicapområdet, som vi har været vidner til det seneste årti. Det kræver en ny model for organisering og finansiering af det specialiserede handicapområde, som forhindrer den eskalerende afspecialisering.

Første skridt i det arbejde er, at regeringen nu igangsætter den evaluering af det specialiserede socialområde, som den lovede i det såkaldte forståelsespapir. Og der skal fart på det evaluerings- og analysearbejde – og ikke mindst det reformarbejde, som skal følge efter. Det holder vi socialminister Astrid Krag op på.

En anden vigtig agenda, som LEV arbejder på, er den såkaldte overvågningsproblematik. Der skal ske en lovændring, så pårørende kan få bevilget overvågning af deres børn med handicap – også efter det fyldte 18 år. Det skal være slut med tvangsflytning til bosteder, blot fordi barnet fylder 18 år og på papiret bliver voksent.

Den problematik burde have været løst for længst. LEV og en masse andre stærke kræfter lægger maksimalt pres på for, at det sker nu i forbindelse med den kommende finanslov.

Men uanset hvad der sker, så er der nu opstået et politisk momentum – og det momentum skal udnyttes! Vi bider os fast i haserne på politikerne. Vi fortsætter det politiske påvirkningsarbejde både lokalt og nationalt. Vi rykker endnu tættere på hinanden, så vi sammen kan gøre en stor forskel til gavn for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Sammen er vi nemlig stærke!

Jeg vil her til sidst ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår! Det gør jeg med et løfte om, at der i 2020 kommer til at ske store forandringer af LEV som organisation, som vi håber og tror, at du vil værdsætte.

Lederen blev bragt i LEV Bladet nr. 8 2019