Steen Stavngaard2.JPG 19.02.2019

En erfaren LEV-formand: Vi har brug for at tiltrække yngre kræfter til LEV!

Formanden for LEV København, Steen Stavngaard, har været politisk aktiv i LEV i cirka 20 år. LEV bladet tog et smut til kredsformandens hjem i Valby for at høre hans betragtninger om, hvordan LEV skal udvikle sig, og hvor de største udfordringer ligger for organisationen.

Af Clavs Sylvest, kommunikationsmedarbejder i LEV

Kunne du tænke dig en kop kaffe?, lyder det ude fra køkkenet. Stuen er prydet af en stor reol fyldt med bøger. På en træskænk under et nydeligt maleri, står der er indrammet billede af kredsformandens 38-årige søn Sune, der i dag bor på i et botilbud i København. Steen Stavngaard serverer en kop sort kaffe med en lille mælkekande ved siden af. Ved siden af koppen står en æske med After Eight.

- Tag endelig for dig, siger han og sætter sig ned i stolen overfor. Han smiler, da han får spørgsmålet om, hvor lang tid han egentlig har været en del af LEV, og hvordan hans politiske foreningsarbejde begyndte. Han læner sig tilbage i stolen og begynder at fortælle.

- Ja, det begyndte egentlig med, at jeg dengang havde en disput med LEV København, som jeg var uenig med i en sag. Jeg syntes ikke rigtig, jeg fik et ordentligt svar fra dem, så jeg deltog i deres generalforsamling og tog vores uenighed op dér. Det mundede ud i, at nogle deltagere fra generalforsamlingen mente, at jeg skulle have en plads i bestyrelsen. Og det fik jeg så. Det har været i 1999, som jeg lige husker det.

Svært at tiltrække yngre mennesker
Siden er det blevet til politiske poster i både LEVs hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt et kredsformandskab i LEV København. Efter et langt virke som politisk aktiv kredsformand gad den nu 71-årige Steen Stavngaard egentlig godt at drosle lidt ned, men da ingen andre ønskede at påtage sig formandsposten ved generalforsamlingen i LEV København sidste år, måtte Steen Stavngaard gøre det.

- Det er meget svært at tiltrække nye, yngre kræfter til LEVs kredsbestyrelser, og det er et kæmpe problem! I LEV København har vi forsøgt mange forskellige ting for at få yngre kræfter til. Men folk har ikke tid eller kan ikke overskue det, fordi de både har fuldtidsjob og måske har et barn med udviklingshæmning. Samtidig har de svært ved at se, hvad de får ud af at engagere sig i LEVs kredsarbejde. Og det er et helt centralt problem for LEV som organisation, at vi ikke kan tiltrække yngre kræfter til det lokale LEV-kredsarbejde.

Vi må tænke nyt
Den københavnske kredsformand sætter sig frem i stolen og fortsætter:

- Den traditionelle måde at lave kredsarbejde på med bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, dagsordener, ordstyrere, referater og den slags, det er der ikke ret mange yngre forældre, der gider være en del af eller kan se sig selv i længere. Vi har brug for at tænke nyt, hvis vi skal tiltrække de yngre forældre til det frivillige arbejde i LEV. Nu har jeg jo ikke det endegyldige svar, men jeg tror, vi i højere grad skal tilpasse os de unge forældres hverdag og mentalitet. De skal kunne se en større mening med at blive en del af det frivillige arbejde i LEV. De skal have mulighed for at lave noget, de brænder for, hvad end det så er det politiske arbejde, eller det er at arrangere skovture eller noget helt tredje.

Drømmer om en stor og mangfoldig bestyrelse
Steen Stavngaard sætter sig tilbage i stolen igen og fortæller om, hvordan LEV København har forsøgt at uddelegere opgaverne, så de går på skift – også de opgaver, der tidligere traditionelt lå hos kredsformanden. Det har vist sig at fungere godt. Nu drømmer Steen Stavngaard om at tiltrække en stor bestyrelse i LEV København - gerne med yngre forældre til børn med udviklingshæmning, så der er flere kompetencer og interesseområder i spil i bestyrelsesarbejdet.

- Altså, det er jo langt fra alle, der bryder sig om at holde taler foran mange mennesker eller diskutere med lokalpolitikere for den sags skyld. Men kunne man eksempelvis forestille sig en bestyrelse, hvor der sad fire-fem garvede medlemmer, der måske sørgede for det formelle og politiske arbejde, og så var der derudover en gruppe af mennesker tilknyttet bestyrelsen, der sørgede for at lave forskellige aktiviteter for mennesker med udviklingshæmning, men som ikke nødvendigvis behøvede at deltage i hvert eneste bestyrelsesmøde. På den måde kunne folk lave lige præcis dét frivillige arbejde, de virkelig brændte for og var dygtige til.

Vi skal have alle led med i processen
Udover arbejdet i LEV København sidder Steen Stavngaard også med i flere af arbejdsudvalgene i den igangværende moderniseringsproces i LEV, som har fået forkortelsen OKUP. I stuen i Valby bevæger snakken sig henimod, hvordan LEV udvikler sig i øjeblikket, og hvordan man får gjort LEV til en endnu stærkere organisation. Steen Stavngaard sætter sig frem i stolen, og tempoet i hans talestrøm går en anelse hurtigere.

- Jeg tror meget, det handler om, hvor vi havner henne i den moderniseringsproces, LEV er i gang med nu. For mig at se, så handler det ikke kun om at have et stærkt sekretariat og en stærk politisk ledelse. Vi skal også se på, hvordan vi får implementeret den styrke og de kompetencer ned til kredsene og får gjort vores medlemmer mere aktive. Det gælder om at se i helheder i den proces, vi er i gang med nu - så vi får alle led med. LEV har jo mange medlemmer. Forestil dig, at vi fik gjort bare nogle af de medlemmer til en slags ambassadører for LEV, så de så sig selv som en del af helheden og agerede som talerør for organisationen - det kunne jo være fantastisk. Og det ville efter min mening være med til at gøre LEV til en endnu stærkere organisation, hvis vi kunne komme derhen.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2019