Sommerhus set fra haven.jpeg 10.07.2019

Ledsagelse på ferie - Hvad er dine erfaringer?

Har din kommune sænket serviceniveauet for socialpædagogisk ledsagelse på ferie? Hvad koster det dig at tilkøbe ledsagelse, og hvad er regnet med i prisen? Hjælp LEV med at få viden om konsekvenserne af tilkøbsloven.

Vi ser det igen og igen. Flere kommuner sænker deres serviceniveau, så der bliver mindre eller ingen mulighed for at få pædagogisk støtte og ledsagelse med på ferie – uden selv at skulle betale for den. Senest har vi set, hvordan København, Aabenraa og Guldborgsund er i gang med at forringe mulighederne for ledsagelse.

Fra tilkøbsmulighed til købsmulighed
Det var ellers ikke det, der blev stillet i udsigt, da Folketinget tilbage i 2017 vedtog den såkaldte Tilkøbslov. Loven betyder, at det nu er lovligt for botilbud at sælge socialpædagogiske ferieledsagelse til sine beboere – både løn og rejse/opholdsudgifter for personalet. Ekstraregningen for den nødvendige hjælp og ledsagelse kan sagtens løbe op i mange tusind kroner for en uges ferie i Danmark.

LEV var skeptiske over for Tilkøbsloven, da forslaget blev behandlet i Folketinget. Vi advarede om, at kommunerne i praksis ville bruge den nye tilkøbsmulighed som en begrundelse for nedskæringer på retten til ferieledsagelse. For at forebygge den slags forringelser foreslog LEV derfor, at man indførte et lovbestemt minimumsniveau, så alle blev sikret et minimum af feriedage med den nødvendige støtte.

Men det forslag var der ikke stemning for på Christiansborg. Partierne bag Tilkøbsloven mente ikke, at det var nødvendigt med minimumsniveauer. Og for at berolige, lovede politikerne, at der ville blive holdt øje med udviklingen i kommunerne. Muligheden for at tilkøbe ferieledsagelse måtte ikke føre til nedskæringer i kommunernes serviceniveauer på området, var løftet.

Hjælp os med at få ændret reglerne
Nu er spørgsmålet så, om politikerne vil holde deres løfter og gribe ind, når der spares på ferieledsagelsen? Det må efteråret vise.

Men for at gøre politikerne opmærksomme på udfordringerne, vil vi meget gerne have din viden om erfaringerne med Tilkøbsloven. Derfor har vi lavet et spørgeskema, som vi håber, at du vil tage dig tid til at udfylde. I skemaet spørges der til konkrete eksempler på tilkøbt ferieledsagelse samt nogle baggrundsoplysninger.

Nogle har for længst udfyldt skemaet. Men vi modtager gerne mange flere besvarelser.