Sommerhilsen 2019.jpg 28.06.2019

Der er grund til forsigtig optimisme

Det har været et begivenhedsrigt halvår med valg til Europa-Parlamentet, et folketingsvalg, Folkemødet og en ny socialdemokratisk regering, som LEV ser frem til at samarbejde med på en lang række vigtige politiske områder.

Givtigt samarbejde med stærke aktører
Jeg synes, at vi på flere felter er lykkedes med at løfte handicapområdet højt op på den politiske dagsorden – i et godt samspil med ULF, andre handicaporganisationer, faglige organisationer og med netværk af familier til børn, unge og voksne med handicap. Vi har eksempelvis haft et givtigt samarbejde med Facebook-gruppen: Bak op om de pårørende til mennesker med handicap om psykisk sårbarhed. En græsrodsbevægelse, der via #enmillionstemmer er nået effektivt igennem til politikerne på Christiansborg og har bidraget til at løfte handicapområdet op på den politiske dagsorden.

LEV skal fremtidigt fortsat støtte op om de gode initiativer, græsrodsbevægelser, netværk, der kan styrke vilkårene for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.  

Udbytterigt Folkemøde for LEV
Folkemødet 2019 var for mig et tydeligt billede på det gode samspil med en række vigtige aktører. Henover en række politiske debatter om vigtige emner for vores målgruppe, bidrog vi med en masse  viden og indsigt om vores målgruppe. Og ikke mindst havde vi en masse god dialog på tværs af interessenter og netværk.

Det tydeligste aftryk af indsatsen er for mig at se, at hele tre partier valgte at komme med handicappolitiske udspil i løbet af folketingsvalgkampen. Både udspillene fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF havde vigtige elementer, der peger i en fornuftig retning for mennesker med udviklingshandicap i Danmark.

Handicapområdet på den politiske dagsorden
Det er ikke alt fra de tre udspil, som er kommet med i det ’forståelsespapir’ som den nye regering, præsenterede i denne uge. Men jeg synes, der er grund til at glæde sig over, at regeringen og dens støttepartier tydeligt har erkendt, at der er et behov for genopretning på handicapområdet. Både når det gælder retssikkerheden for mennesker med handicap og når det gælder kvalitet og specialviden i den faglige indsats. Det har været nogle af de helt afgørende fokusområder for LEV i en årrække.

Læs mere om de tre handicappolitiske udspil her https://www.lev.dk/nyheder/2019/juni/nyt-folketing-ny-retning-paa-handicapomraadet , og LEVs modtagelse af den nye regering her https://www.lev.dk/nyheder/2019/juni/ny-regering-med-positive-takter-paa-handicapomraadet

Derfor går jeg sommerferieperioden i møde med en forsigtig optimisme. Ikke sådan at træerne vokser ind i himmelen – vi skal helt sikkert sørge for at holde politikerne fast på deres løfter. Men fordi vi nu endelig se frem til ikke blot at afværge katastrofer, men rent faktisk at kunne samarbejde om reelle fremskridt. Det håber og tror jeg på.

Hyldest til en stor reformator
Når vi husker tilbage på det seneste halvår, så er der imidlertid også andre emner, som jeg synes at der er grund til at huske på.

De værdier og principper, som vi i LEV kæmper for, har deres tydelige rødder i opgøret med det menneskesyn og den uanstændige behandling, som mennesker med udviklingshandicap blev udsat for i det daværende Åndssvageforsorgen op gennem store dele af det tyvende århundrede. En af de absolutte hovedskikkelser i det opgør var 1960’erne og 1970’ernes forsorgschef, Niels Erik Bank-Mikkelsen. Hans 100-årsdag markerede LEV og Bank-Mikkelsens Mindefond i fællesskab den 29. april i Handicaporganisationernes Hus.

Bank-Mikkelsens historiske betydning som handicappolitisk tænker og reformator kan næppe overvurderes, og han har fortsat relevans i Danmark anno 2019. Vi er ikke i mål - det er der desværre mange eksempler på.

LEV vil kæmpe for stemmeretten
På et enkelt område opnåede vi en vigtig principiel sejr for ligebehandlingen af blandt andre mennesker med Udviklingshandicap. Umiddelbart inden årsskiftet 2018/19 vedtog Folketinget en lovændring, som skulle give mulighed for stemmeret til de cirka 2.000 danskere, der på grund af et handicap har en særlig form for værgemål med fratagelse af den retlige handleevne – et såkaldt §6-værgemål.

Lovens intention var god nok, men der er tilsyneladende en række problemer med ’teknikken’ i lovændringen. Alt for få blev informeret om muligheden, og meget tyder på, at der er et alvorligt hul i lovgivningen, som i praksis afskærer mange fra at få den nødvendige ændring af deres værgemål. En trist udvikling i en ellers positiv historie. LEV skal i det kommende halvår arbejde for at få gennemført de nødvendige ændringer, så muligheden for stemmeret bliver reel.

KLAPjob sætter rekord
2019 var også året, hvor LEVs fantastiske beskæftigelsesprojekt, KLAPjob, slog nye rekorder. I januar måned lancerede vi KLAPjob nye ambassadørkorps, der har til opgave at fortælle andre mennesker med udviklingshandicap om alle de fordele, udfordringer og op-og-ned ture, der er forbundet med at have et skånejob i en almindelig virksomhed. Korpset er en stor succes, og har skabt endnu mere opmærksomhed om KLAPjob. Skabelsen af KLAPjob buldrer også derudaf – i første halvår af 2019 blev der etableret hele 321 KLAPjob.

Klar til de kommende udfordringer og muligheder
Andet halvår af 2019 bliver helt sikkert også begivenhedsrigt for LEV. Vi skal udnytte det politiske momentum og fokus, der er på handicapområdet.

Det vil vi gøre ved at arbejde hårdt for at få styrket vilkårene for borgere med udviklingshandicap og deres pårørende indenfor blandt andet retssikkerhed, en styrket specialisering i den socialpædagogiske indsats, sundhedstjek og i det hele taget langt bedre forhold og livsvilkår til borgere med udviklingshandicap over en bred kam.

Jeg er klar til udfordringerne, når folkestyret for alvor vågner igen efter sommerferien – og jeg er som sagt behersket optimistisk. Det er jeg også fordi, vi i LEV er godt i gang med at gøre os til en endnu stærkere organisation. Vores interne udviklingsprojekt har allerede givet resultater, og hen over de kommende måneder lægger vi sporene til implementeringen af endnu flere vigtige forandringer, der skal styrke LEV og gøre organisationen endnu mere synlig og stærk. Vi takker jer alle for at bakke op om denne proces blandt andet på de sociale medier. Bliv endelig ved med det.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommerferie og et stort tak for jeres gode og store engagement i Landsforeningen LEV.

De bedste hilsner
Anni Sørensen