Jeppe Kofod.jpg 14.05.2019

EP19 - Tre spørgsmål til Jeppe Kofod

Valget til Europa-Parlamentet handler også om forholdene for mennesker med udviklingshæmning. I slutningen af maj er der Europa- Parlamentsvalg i alle EU’s medlemslande. I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vi har stillet de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget tre spørgsmål relateret til mennesker med udviklingshæmning/handicap. Otte har svaret – Morten Løkkegaard (V) og Peter Kofod Poulsen (DF) har ikke reageret.

De tre spørgsmål:
1) Hvad betyder EU for mennesker med udviklingshæmning (i Danmark, men også i andre lande med en anden historisk tilgang til mennesker med handicap)?

2) I EU’s handicapstrategi for 2010-2020 fremgår det, at kommissionen blandt andet vil arbejde for mindre institutionalisering og mere lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap. Hvad vil du gøre for at støtte denne udvikling i blandt andet Danmark i de kommende fem år?

3) Er der andre områder, hvorpå du vil arbejde for og støtte mennesker med udviklingshæmning?

Læs Jeppe Kofod fra Socialdemokratiets svar her:
1. At alle har ret til at deltage fuldt ud i samfundet. Til at sige deres mening. Til at forme deres egen fremtid og påvirke det samfund vi lever i. Til at blive behandlet med respekt og ligeværd. Det burde være en selvfølge. Men det har det ikke altid været, og det er det desværre stadig heller ikke altid i alle lande. Derfor er EU en vigtig sikkerhed, for de rettigheder er skrevet ind i EU-traktaten og det forpligter alle EU-landene, også Danmark, til at respektere dem.

2. Jeg mener, at beslutninger skal tages så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Det gælder især, når det handler om så personlige og vigtige spørgsmål som hjælp til mennesker med handicap. Men jeg er også klar over, at der kan blive for meget kassetænkning hos de lokale myndigheder. At man vælger en dårligere løsning, end der måske er brug for, for at spare på budgettet.

Derfor er det vigtigt med nogle fælles rammer for, hvordan kvaliteten af hjælpen skal være, og hvordan man i praksis sikrer, at vi alle, uanset handicap, kan deltage i samfundet og leve det liv, vi gerne vil. Det vil jeg gerne arbejde for i de EU-love, der kommer de næste fem år.

3. Jeg vil gerne have, at EU-samarbejdet kommer tættere på borgerne. At vi bliver bedre til at forklare, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Men vigtigst af alt, at vi bliver bedre til at lytte. Så vi kan bruge mere af vores tid på at prøve at løse de problemer, som for eksempel udviklingshæmmede og deres pårørende oplever i hverdagen. Derfor har jeg lavet en idé-kasse på min hjemmeside, www.jeppekofod.dk, hvor alle kan gå ind og sende gode forslag, ønsker og idéer til, hvordan vi kan gøre i morgen lidt bedre end i dag. Den håber jeg meget, at I vil bruge, så jeg kan tage jeres forslag med tilbage til Europa-Parlamentet.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne