Mette-Bock.jpg 14.05.2019

EP19 - Tre spørgsmål til Mette Bock

Valget til Europa-Parlamentet handler også om forholdene for mennesker med udviklingshæmning. I slutningen af maj er der Europa- Parlamentsvalg i alle EU’s medlemslande. I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vi har stillet de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget tre spørgsmål relateret til mennesker med udviklingshæmning/handicap. Otte har svaret – Morten Løkkegaard (V) og Peter Kofod Poulsen (DF) har ikke reageret.

De tre spørgsmål:
1) Hvad betyder EU for mennesker med udviklingshæmning (i Danmark, men også i andre lande med en anden historisk tilgang til mennesker med handicap)?

2) I EU’s handicapstrategi for 2010-2020 fremgår det, at kommissionen blandt andet vil arbejde for mindre institutionalisering og mere lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap. Hvad vil du gøre for at støtte denne udvikling i blandt andet Danmark i de kommende fem år?

3) Er der andre områder, hvorpå du vil arbejde for og støtte mennesker med udviklingshæmning?

Læs Mette Bock fra Liberal Alliances svar her:
1. Alle EU-borgere – også udviklingshæmmede – skal have gavn af alle fordelene ved EU, så de kan folde deres fulde potentiale ud. Udviklingshæmmede skal mødes med respekt, værdighed og være beskyttet af frihedsrettighederne på lige fod med alle andre. Jeg vil kæmpe for at skabe et langt mere liberalt EU, der er præget af nordiske værdier, og hvor der er plads til alle.

2. Jeg vil arbejde for, at EU bliver mere fokuseret og tager sig af de grænseoverskridende udfordringer. Vi skal sikre fred, frihed og frihandel. For det er kun i et velfungerende EU med frihed og en styrket frihandel, at vi kan få alle, også udviklingshæmmede, inkluderet langt bedre i vores samfund og fællesskaber. Vi ved, at det kan være svært at få tilknytning på arbejdsmarkedet for udviklingshæmmede. Det lader sig dog bedst gøre i et samfund med en sund og stærk økonomi drevet af høj økonomi vækst. Det motiverer virksomhederne til at få øjnene op for det potentiale, også udviklingshæmmede har. Nye jobfunktioner udvikles i takt med væksten.

3. Vi skal ikke acceptere nogen form for diskrimination af udviklingshæmmede i EU. Vi skal styrke frihedsrettighederne og kæmpe for at få så mange inkluderet i samfundet som overhovedet muligt. Vi ved, at udviklingshæmmede kan udgøre en stor ressource på arbejdsmarkedet, hvis blot virksomhederne gør en indsats for at finde nogle tilpassede jobfunktioner, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Men det gør virksomhederne kun, hvis der er økonomisk vækst. Derfor skal vi tilskynde til at øge og styrke frihandlen mellem medlemslandene.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne