mortenhelvegpetersen.jpg 14.05.2019

EP19 - Tre spørgsmål til Morten Helveg Petersen

Valget til Europa-Parlamentet handler også om forholdene for mennesker med udviklingshæmning. I slutningen af maj er der Europa- Parlamentsvalg i alle EU’s medlemslande. I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vi har stillet de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget tre spørgsmål relateret til mennesker med udviklingshæmning/handicap. Otte har svaret – Morten Løkkegaard (V) og Peter Kofod Poulsen (DF) har ikke reageret.

De tre spørgsmål:
1) Hvad betyder EU for mennesker med udviklingshæmning (i Danmark, men også i andre lande med en anden historisk tilgang til mennesker med handicap)?

2) I EU’s handicapstrategi for 2010-2020 fremgår det, at kommissionen blandt andet vil arbejde for mindre institutionalisering og mere lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap. Hvad vil du gøre for at støtte denne udvikling i blandt andet Danmark i de kommende fem år?

3) Er der andre områder, hvorpå du vil arbejde for og støtte mennesker med udviklingshæmning?

Læs Morten Helveg Petersen fra Det Radikale Venstres svar her:
1. EU gør en forskel for os allesammen. Det er i EU, vi løser de store problemer i fællesskab. EU gør også en forskel for mennesker med udviklingshæmning og helt konkret, så har vi netop vedtaget det såkaldte tilgængelighedsdirektiv, som vil forbedre hverdagen for rigtig mange mennesker med forskellige handicap i Europa på flere områder. Den nye lov stiller krav til, at virksomheder og offentlige myndigheder gør deres produkter og tjenester tilgængelige, så de nemmere kan bruges af alle mennesker. Jeg håber, at vi meget snart vil se, at eksempelvis offentlige hjemmesider og mobil-apps i større grad bruger piktogrammer, hvilket kan være en fordel for eksempelvis mennesker med udviklingshæmning.

2. Jeg er helt enig i, at en lokal baseret hjælp og støtte er det bedste udgangspunkt for at hjælpe udviklingshæmmede i hverdagen. Når vi næste år skal i gang med at evaluere den nuværende handicapstrategi, skal vi selvfølgelig sørge for at fremme lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap og bringe den tankegang med videre i den næste strategi, så vi får endnu flere tiltag, der gavner mennesker med handicap.

3. Jeg vil til enhver tid støtte lovgivning, der gør vores samfund mere rummelige overfor alle mennesker. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skabe mere inklusion og bedre vilkår især i forhold til uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne