NikolajVillumsen.jpg 14.05.2019

EP19 - Tre spørgsmål til Nikolaj Villumsen

Valget til Europa-Parlamentet handler også om forholdene for mennesker med udviklingshæmning. I slutningen af maj er der Europa- Parlamentsvalg i alle EU’s medlemslande. I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vi har stillet de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget tre spørgsmål relateret til mennesker med udviklingshæmning/handicap. Otte har svaret – Morten Løkkegaard (V) og Peter Kofod Poulsen (DF) har ikke reageret.

De tre spørgsmål:
1) Hvad betyder EU for mennesker med udviklingshæmning (i Danmark, men også i andre lande med en anden historisk tilgang til mennesker med handicap)?

2) I EU’s handicapstrategi for 2010-2020 fremgår det, at kommissionen blandt andet vil arbejde for mindre institutionalisering og mere lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap. Hvad vil du gøre for at støtte denne udvikling i blandt andet Danmark i de kommende fem år?

3) Er der andre områder, hvorpå du vil arbejde for og støtte mennesker med udviklingshæmning?

Læs Nikolaj Villumsen fra Enhedslistens svar her:
1. Det er EU, der har lavet de regler, som vi i Danmark har accepteret, der i dag holder kommunerne i meget stram økonomisk snor. De regler betyder, at kommunerne år efter år sparer på de ydelser, de skal levere. Her bliver mennesker, der har brug for hjælp, ramt hårdt. For eksempel hvis de er udviklingshæmmede og har brug for en hjælper eller hjælpemidler fra kommunen. På den gode side har EU blandt andet indført loven mod diskrimination af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet, som vi også skal leve op til i Danmark. Det er den lov, der forpligtiger arbejdsgiverne til at indrette arbejdspladsen, så også mennesker med handicap har mulighed for at deltage på lige fod med andre.

2. FN´s handicapkonvention siger, at mennesker med handicap har ret til at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo. I Danmark ser vi lige nu en kedelig udvikling, der går i modsat retning. I stedet oplever flere at blive tvunget til at flytte til særlige boliger, fordi det bliver en betingelse for at få hjælp. I Enhedslisten arbejder vi for, at Danmark som minimum lever op til handicapkonventionen, og for at mennesker med handicap skal have mulighed for at vælge, hvordan de vil bo, og om de vil bo sammen med andre. Vi vil sikre et bredt udvalg af tilpassede støttetilbud i hjemmet, herunder den nødvendige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra fællesskabet.

3. På europæisk niveau vil jeg arbejde for, at vi ændrer de regler, der i dag tvinger kommunerne til at føre sparepolitik. Vi kan som medlemmer af EU parlamentet bede kommissionen om at fremsætte direktiver. Noget af det, vi gerne vil have direktiver om, er, at landene i EU skal sikre tilgængeligheden i sundhedsvæsenet. For der sker i dag reelt diskrimination af mennesker med handicap, herunder udviklingshæmmede, i sundhedsvæsenet.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne