RasmusNordqvist_sorthvid.jpg 14.05.2019

EP19 - Tre spørgsmål til Rasmus Nordqvist

Valget til Europa-Parlamentet handler også om forholdene for mennesker med udviklingshæmning. I slutningen af maj er der Europa- Parlamentsvalg i alle EU’s medlemslande. I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vi har stillet de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget tre spørgsmål relateret til mennesker med udviklingshæmning/handicap. Otte har svaret – Morten Løkkegaard (V) og Peter Kofod Poulsen (DF) har ikke reageret.

De tre spørgsmål:
1) Hvad betyder EU for mennesker med udviklingshæmning (i Danmark, men også i andre lande med en anden historisk tilgang til mennesker med handicap)?

2) I EU’s handicapstrategi for 2010-2020 fremgår det, at kommissionen blandt andet vil arbejde for mindre institutionalisering og mere lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap. Hvad vil du gøre for at støtte denne udvikling i blandt andet Danmark i de kommende fem år?

3) Er der andre områder, hvorpå du vil arbejde for og støtte mennesker med udviklingshæmning?

Læs Rasmus Nordqvist fra Alternativets svar her:
1. I min verden er alle vi mennesker lige meget værd, og det skal vi sikre politisk – og her giver EU os en unik mulighed for at samarbejde om at hæve standarder på tværs af landegrænser. Det er vigtigt at styrke EU’s værdisæt, hvor respekt for den menneskelige værdighed, frihed og ligestilling er essentielt. Ligesom vi skal arbejde for ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed og solidaritet.

2. Jeg synes faktisk ikke, at EU har formået at opfylde behovene for borgere med handicap godt nok, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved med målrettede indsatser. Men jeg vil ikke kun arbejde for retten til et værdigt liv for danskere. Det er meget vigtigt for mig, at stemmer du på mig, så er det ikke kun dig, jeg arbejder for, men også din nabos og andre europæeres ret til et værdigt og meningsfyldt liv.

3. Jeg vil arbejde for et bedre europæisk sundhedssystem og dermed bedre pleje og bedre behandling. Men jeg vil også arbejde for bedre tilgængelighed og uddannelse til mennesker med handicap, samt et inkluderende arbejdsmarked. Noget af det, der ligger mig mest på sinde, er, at alle mennesker har en grundlæggende ret til at leve det gode liv med ordentlige og lige levevilkår. Det er en af grundene til, at jeg overhovedet er opstillet til Europa-Parlamentsvalget.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne