shutterstock_106680602.jpg Foto: Shutterstock 04.03.2019

Fuld erstatning til ansatte er også en sikring for borgeren

Folketingets beskæftigelsesudvalg bakker enstemmigt op om et forslag fra Enhedslisten, SF og DF, der skal sikre fuld erstatning til ansatte, der udsættes for vold på arbejdet.

Enhedslistens Jakob Sølvhøj kunne derfor i sidste uge skrive dette på sin facebookside: ”En mangeårig kamp for at sikre fuld erstatning til ansatte, der udsættes for vold på arbejdet, ser nu endelig ud til at lykkes. Enhedslistens, SF's og DF's forslag B 46, der blev godt modtaget i folketingssalen fornylig, fik i dag enstemmig opbakning i en beretning fra Folketingets beskæftigelsesudvalg. Dermed sættes det lovforberedende arbejde i gang med det formål at finde en model, der sikrer de ansatte fuld erstatning. Vi er først i mål, når en ny lovgivning er på plads, men i dag kom vi et meget stort skridt videre.”

Dermed er der også udsigt til, at mennesker med udviklingshæmning ikke skal risikere økonomisk ruin for episoder, der betragtes som en konsekvens af deres handicap og af de vilkår, som de bydes. For sådan er retstilstanden i øjeblikket. Fordi personalet ikke overordnet er sikret erstatning i den type sager, har den ansatte derfor selv været nødt til at gå via Erstatningsnævnet eller et civilt søgsmål mod borgeren for at forsøge at få erstatning.

Som vi skrev i efteråret, så er der i løbet af de seneste fem til otte år sket en markant stigning i antallet af anmeldte voldsepisoder mellem personale og botilbudsbeboere. Mange af episoderne ender med erstatningskrav mod borgeren.

En hel uholdbar situation – både for borgeren og medarbejderen. Derfor er LEV også positiv i forhold til det forslag, som nu er undervejs i Folketinget.