Dankort_Kontakloes_1.jpg Foto: Dankort/nets 01.03.2019

Hvorfor skal det være mere besværligt at være ikke-digital?

Regeringen lægger i deres nye udspil ”Mindre bureaukrati – mere vækst” op til en ændring af det som kaldes ”kontantreglen”. Butikkerne skal i højere grad selv kunne vælge om de vil tage imod kontanter, mener regeringen.

For mange mennesker, heriblandt mange med udviklingshæmning, er kontanter stadig den eneste mulighed, når de skal betale. Nogle kan ikke håndtere en pinkode og andre kan ikke overskue deres økonomi uden de konkrete sedler og mønter. Derfor risikerer en omfattende lempelse af butikkernes pligt til at tage imod kontanter, at få store konsekvenser for denne gruppe menneskers mulighed for at håndtere egen økonomi.

Vil ikke vente på revision
Den 1. januar 2018 trådte den nye ”Lov om betalinger” i kraft. Loven indeholdt blandt meget andet en lempelse af den såkaldte kontantregel. Det er den regel, der siden Dankortets indførelse har sikret, at folk, der ikke kan eller ikke ønsker at betale med kort, stadig kan handle som alle andre. Kontantreglen betyder nemlig, at alle fysiske butikker har pligt til at tage imod kontanter fra deres kunder.

Lempelsen i 2018 betød, at butikkerne fik mulighed for at afvise kontanter fra klokken 22:00 om aftenen til klokken 6:00 om morgenen. I særlige områder kunne dette tidsrum endda udvides, så det starter allerede kl. 20:00.

I flere af høringssvarene på ’Lov om betalinger’ – blandt andet LEVs, blev det foreslået, at regelændringen skulle følges op af en evaluering, så man kunne se på konsekvenserne af loven og eventuelt tage den op til debat igen. Det var en del af baggrunden for, at der i den nye lov blev indsat en ekstra paragraf, der foreskriver, at ministeren skal tage reglen op til revision i løbet af folketingsåret 2020-21.

Det har Regeringen åbenbart glemt. Med det nye udspil ”Mindre bureaukrati – mere vækst”,  kaster man sig ud i flere og vidtgående lempelser af kontantreglen – endnu før der er opnået erfaringer med den første lempelse.

Brug for nye løsninger – og midler til det
Man kan blive fritaget for de forskellige digitale løsninger, som ellers er blevet standard i det offentliges kommunikation med borgerne, hvis man ikke kan håndtere disse. En lignende mulighed burde også være til stede, når det gælder betalinger.

LEVs formand, Anni Sørensen, mener, at der skal afsættes midler til udvikling af nye betalingsformer, der har samme egenskaber som kontanter, før man ændrer på de nuværende regler:

- Vi må nok se i øjnene, at det kun går en vej – flere digitale løsninger og stigende pres på kontanterne. Men jeg synes, at vi som samfund må sørge for, at der bliver afsat midler til at få udviklet brugbare digitale løsninger til dem, der ikke kan benytte pinkoder og NemID. Jeg skal ikke afgøre hvilken finansiering man vælger til dette helt nødvendige udviklingsarbejde, men måske skulle de butikker, der ikke ønsker at tage imod kontanter bidrage. Det er jo her gevinsterne ved digitaliseringen af betalinger opnås.