Jacob og Nicolai.png 06.09.2019

Resultaterne af økonomiforhandlinger er et skridt i den rigtige retning

Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop indgået en økonomiaftale, der giver anledning til en vis optimisme. Men der er brug for en mere målrettet økonomisk prioritering af handicapområdet i den finanslov, som nu skal forhandles og ikke mindst i de kommende års økonomiforhandlinger, lyder det fra Anni Sørensen – landsformand for LEV. Derfor er hun også glad for regeringens budskab om, at denne økonomiaftale skal ses som et første skridt.

Anni Sørensen mener, at aftalen er en forbedring i forhold til de senere års manglende prioritering. Resultaterne af økonomiforhandlinger er et løft af handicapområdet, men ikke et løft som vil kunne mærkes af alle borgere. Og det er der hårdt brug for, pointerer Anni Sørensen.

- I valgkampen var der nærmest konsensus på tværs af partier i rød og blå blok om, at der er brug for at kompensere kommunerne for de såkaldte demografiske træk, når vi bliver flere ældre. Og det er selvfølgelig positivt, at aftalen indeholder en kompensation herfor. Men handicapområdet har været nødlidende i mange år, og derfor er der brug for et reelt og markant løft af området. Og her bliver jeg selvfølgeligt bekymret, når KL selv vurderer, at der vil være mange kommuner, hvor aftalen ikke kan mærkes.

Fokus på det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde har fyldt en hel del under forhandlingerne mellem KL og regeringen. Faktum er, at dette område har været nedprioriteret politisk og dermed også økonomisk i mange år. Derfor hilser Anni Sørensen det velkomment, at området er fremhævet i denne aftale.

- Det er positivt, at regeringen inviterer ind til et samarbejde om udvikling af det specialiserede socialområde. LEV er klar til at trække i arbejdstøjet. Der er hårdt brug for en omfattende fælles indsats for at genrejse handicapområdet, udtaler Anni Sørensen.

Arbejde om en ny sundhedsaftale
Det fremgår også af økonomiaftalen, at regeringen vil inddrage kommuner, regioner og andre interessenter i det indledende arbejde med en sundhedsaftale. Det er gode nyheder, vurderer Anni Sørensen.

- Det er en kendt problemstilling, at mennesker med udviklingshandicap har særlige sundhedsmæssige udfordringer. Derfor vil vi arbejde for, at en sådan sundhedsaftale også har fokus på mennesker med udviklingshandicap, eksempelvis i form af en opsøgende sundhedskontrol.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne